Lista över registrerade fält

Via länken i vänsterkolumnen kan du se detaljer om fälten.

Ett tips för att slippa ladda om den här sidan efter att du tittat på bilden över respektive fält är att öppna länkarna genom HÖGERKLICK och välja öppna i nytt fönster. Då ligger listan kvar och du slipper vänta på att den laddas igen när du vill titta på nästa…

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Om du söker på TS beslut med Godkänd listas alla hittills godkända fält, med Åter listas alla fält som ännu inte är klara, med Hos TS listas alla fält som f n är under behandling hos TS. Rensa visar alla fält.
OBS sortering tar inte hänsyn till “prickarna” i svenska bokstäver.

Totalt hittade poster: 274, visar 300 per sida
Ansökan avserModellflygklubbFältnamnFinns avtal med lokal flygledning eller motsvarandeTS kommentarTS beslut höjdgränsDatum för TS beslutProcessÄr fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ansökan avserModellflygklubbFältnamnFinns avtal med lokal flygledning eller motsvarandeTS kommentarTS beslut höjdgränsDatum för TS beslutProcessÄr fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Älvdalens Flygklubb Älvdalens flygfält Nej Hos TS Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Östersunds Modellflygklubb Stensmyran Nej 120 m Bedömning klar Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Östersunds Modellflygklubb Frostlanda Nej 250 m Bedömning klar Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Östersunds Modellflygklubb Aspåsnäsets Modellflygfält Nej 220 m 2023-11-09 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Eget fält Streken Nej SLia inget att erinra. /OA 120 m 2023-11-09 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Uppsala Flygklubbs Modellflygare Vrå Säteri Nej 300 m Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Lindsdals Radioflygklubb - LRFK Stävlanda Ja 120 m 2023-02-08 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Karlskrona Ronneby Modellflygklubb (KRMFK) Bråstorp mff Nej 350 m 2023-02-08 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Tullinge MFK Tullinge Fd F18 Bana 33 Nej 500 m 2023-02-08 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Eget fält Munga-sjön Nej 120 m 2023-02-08 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Gåseborg (Stockholm) Nej 50 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Kungshamn (Stockholm) Nej 120 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Nacka Strand Nej 50 meter 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ljungby RC-Klubb Lagan dammen Nej 120 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Växjö RC Villarp Flygfält Nej 120 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Larsberg Nej 50 meter 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Sunne Flygklubb Sunne Holmby Nej

220207 Anna Ahlberg: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022. då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximal flyghöjd på 120 meter som gäller.
Flygningen får endast ske inom synhåll för fjärrpiloterna i beviljat området. Då flygning genomförs över 120 meter GND ska alltid en observatör (caller) finnas behjälplig.
Då aktuell klubb avser genomföra tävlingsverksamhet, ställer Transportstyrelsen krav på att NOTAM upprättas.

600 meter 2022-03-11 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Växjö RC Vislanda-Dammen Nej 120 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Askersunds Modellflygklubb Äsperud Nej

220207 Anna Ahlberg: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022, då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximalflyghöjd på 120 meter som gäller.
Flygningen får endast ske inom synhåll för fjärrpiloterna i beviljat område. Då flygning genomförs över 120 meter GND ska alltid en observatör (caller) finnas behjälplig.
Då aktuell klubb avser genomföra tävlingsverksamhet, ställer Transportstyrelsen krav på att NOTAM ska upprättas.

300 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Askersunds Modellflygklubb Tisaren Nej 120 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Aspberget Nej 120 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Haninge Modelflygklubb Norrbyfältet Nej

220207 Anna Ahlberg: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022, då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximal flyghöjd på 120 meter som gäller.
Flygningen får endast ske inom synhåll för fjärrpiloten i beviljat område. Då flygning genomförs över 120 meter GND Ska alltid en observatör (caller) finnas behjälplkig.
Då aktuell klubb avser genomföra tävlingsverksamhet, ställer Transportstyrelsen krav på att NOTAM ska upprättas.

250 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Törndalsklippan Nej 50 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ljusdals flygklubb ESUL, Ljusdals flygfält Nej

220208 Anna Ahlberg: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022, då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximal flyghöjd på 120 meter som gäller.
Flygningen får endast sek inom synhåll för fjärrpiloterna i beviljat område. Då flygning genomförs över 120 meter GMD ska alltid en observatör (caller) finnas behjälplig.
Då aktuell klubb avser genomföra tävlingsverksamhet, ställer Transportstyrelsen krav på att NOTAM ska upprättas.

450 meter 2022-03-11 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Bodens ModellFlyg Klubb Hedenbasen Nej

220207: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022, då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximal flyghöjd på 120 meter som gäller.
Flygningen får endast ske inom synhåll för fjärrpiloterna i beviljat område. Då flygning genomförs över 120 meter GND ska alltid en observatör (caller) finnas behjälplig.
Då aktuell klubb avser genomföra tävlingsverksamhet ställer Transportstyrelsen krav på att NOTAM ska upprättas.
2022-01-27: Del av remissvar från Försvarsmakten: Fälten ”Flarklanda” och ”Hedenbasen” ligger inom 1.Hkpskv lågflygområde O212. Skvadronen flyger regelbundet i detta område med helikoptrar ner till 5 m flyghöjd. Vi föreslår att modellflyget vid fälten ”Flarklanda” och ”Hedenbasen” landar när fjärrpiloten ser, alternativt hör, att en helikopter närmar sig platsen (denna rutin används redan nu). Historiskt sett har vi inte haft några problem eller tillbud rörande modellflyg, så vi ser inga hinder i att denna verksamhet fortsätter. /Infört av Kjell Nilsson

2021-10-04: Aktualiserar denna ansökan igen då den kom in för sent i föreående beslutsomgång. /Kjell Nilsson

2021-07-09: Modellflygklubben får ansöka på nytt när höstens ansökningsomgång öppnar. Mejl med info om detta, skickas från TS./Anna Ahlberg

300 m 2022-03-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Matfors Modellflygklubb Matfors Modellflygfält Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Ullnatoppen Nej

2021-05-03: Godkänd flyghöjd 200 meter. Vid flygning över 120 meter krävs caller. /Anna Ahlberg

200 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Granholmstoppen Nej

2021-05-03: Fältet godkänns för en maximal flyghöjd på 50 meter, under förutsättning att de förlägger sitt flygområde norrut så att man hela tiden minst har 5km till rullbanan. /Anna Ahlberg

50 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Fagersjötoppen, Högdalen Nej

2021-05-03: Fältet godkänns för en maximal flyghöjd på 50 meter., då fältet ligger utanför 5 km gränsen. /Anna Ahlberg

50 meter 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Korpberget Nej

2021-04-19: Det uppskattas om ni informerar Bromma om fältets verksamhet. /Anna

50 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält RFK Fyris RFK Fyris Nej

2021-04-29; Godkänd flyghöjd 350 meter med caller vid flygning över 120 meter. Tyvärr kan inte den önskade höjden godkännas. Det är en hel del militär flygning och annat lågflyg i området. /Anna Ahlberg

350 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Södra dalarnas radioflygklubb Gäddtjärn Nej

2021-04-20: Flyghöjden 300 meter godkänns, med caller vid flygning över 120 meter. /Anna

300 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Västerås Flygklubb Modellflyg Johannisberg Västerås ESSX Ja 300 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Valdemarsviks Modellflygklubb Stjärnlanda Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Skanör-Falsterbo Modellsportklubb Gåslanda Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Limhamns Modellflyg Klubb Bökeslund Ja 100 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Gråbo Modellflygklubb Sjöflygfältet Nej 390 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Roslagens flygklubb Eke modellflygfält Nej 500 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Eget fält Fyrkanten i Djursholm Nej

2021-04-14: Det är okej med flyghöjd på 50 meter, men det skulle uppskattas att kontakt med Bromma tas, för att informera om fältets verksamhet. /Anna

50 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Eget fält Gläntan i skogen Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Eget fält Skogsviksvägen 12 och Skogsviken Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Eget fält Fotbollsplanen i Björneborg Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Allmällings 262 Sproge Allmällings 262 Sproge Ja

2021-04-15: Notera att nästa år är det förmodligen Transportstyrelsen som beviljar tillstånd i restriktionsområdet. Information finns på Transportstyrelsens hemsida. /Anna

300 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Trosa RCK Troslanda Nej 150 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Lidköpings Modellflygklubb Skallmeja Nej

2021-05-11: Maximal flyghöjd godkänns till 300 med caller vid flygning över 120 meter./Anna Ahlberg

300 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Stranda MFK Nynäs Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Aeroklubben Modell i Göteborg Värstanga Modellflygfält Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Aeroklubben Modell i Göteborg Lexbydals Modellflygfält Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Siljansbygdens Radioflygklubb SRFK Dragsängarna Nej

2021-04-12: Flyghöjd 500 m godkänns med caller när flyghöjden överstiger 120 m. /Anna

500 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Gotlands Modell Aviatörer Vallstena Ja

2021-04-09: Flyghöjd 300 m godkänns med caller. /Anna Ahlberg

300 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Strängnäs Modellflygare Storängens Modellflygfält Nej

2021-04-12: Flyghöjd 500 m godkänns med caller vid flygning över 120 m. kontakt och rutin bör etableras med Eskilstuna (ESSU) AFIS, då VFR-inpasseringspunkt ligger i närheten. /Anna

500 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Höglandets Modellflygklubb Hornlanda Nej

2021-04-20: Flyghöjd 300 m godkänns med caller, vid flygning över 120m.

300 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Karlshamns MFK Blötan Nej 120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Stranda MFK Stranda MFK Torp Nej

2021-04-09: Flyghöjd 450 m godkänns med caller. /Anna Ahlberg

450 meter 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Strängnäs Modellflygare Storängens Modellflygfält Nej 120 m 2020-07-10 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Gotlands Modellflygklubb Vurphaid Ja 120 m 2020-07-10 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Bålsta MFK BusyBee Norrboda Nej

SLia inget att erinra med radie 500m och höjd 250m. /OA
230613: Saknar bock i rutan för operatörs-ID.
230613: Korrigerat markering för märkning med OP-Id / Kjell Nilsson

250 m 2023-11-09 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Bolanda Nej Höjd enligt överenskommelse med berörd flygplats. 50 meter. 2020-07-10 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Vingarna Umeå Varsmuyr ( i Ersmark) Ja 600 m. Flygning upp till 600 m är endast ok så länge ATC Umeå är öppet. 2020-07-10 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Vingarna Forslanda (Västerslätt) Ja 600 m. All flygning upp till 600 m är endast godkänt så länge ATC Umeå är öppet. 2020-07-10 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Karlshamns Modellflygsällskap Stillanda Nej 120 m 2020-07-10 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Israelhagen Nej 300 m 2020-07-10 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Aeroklubben Modell i Göteborg Kode Modellflygfält Nej 300 m 2019-06-26 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Igelösa flygfält Nej 250 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Odarslövs flygfält Nej 250 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Siljansnäs Flygklubb ESVS, Siljansnäs Flygplats Nej 300 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Åhus Modellflygklubb Grönlanda Ja 250 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Östersund Modellflygklubb Nybylanda Nej 220 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Östersunds Modellflygklubb Optands flygplats Ja 250 m 2019-06-26 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Åhus Modellflygklubb Rinkabyfältet Nej 300 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Vedlanda Nej 120 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Finspångs MFK Hästhagsfältet Nej 400 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Östersunds Modellflygklubb Raftsjöhöjden Nej 300 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RFK Micros RFK Micros, Hallunda Nej 300 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Mellösa IF Hagängen modellflygfält Nej 300 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Norbergs FK Rinkaby Nej 300 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Aspvingen MFK Aspvingens modellflygfält Nasua Nej 120 m 2018-11-13 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Laxå Mfk Venafältet Nej 500 m 2018-11-13 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ovansiljans modellklubb Orsa flygplats Ja 450 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ovansiljans modellklubb Vinäs modellflygfält Ja 120 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Edsbyns Flygklubb, Modellflygsektionen Edsbyns flygplats Nej 600 m 2018-08-17 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Kils modellklubb Backarna RUDSTA Nej 120 m 2018-08-17 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Bodens Modellflygklubb Flarklanda Nej

2022-01-27:

Del av remissvar från Försvarsmakten: Fälten ”Flarklanda” och ”Hedenbasen” ligger inom 1.Hkpskv lågflygområde O212. Skvadronen flyger regelbundet i detta område med helikoptrar ner till 5 m flyghöjd. Vi föreslår att modellflyget vid fälten ”Flarklanda” och ”Hedenbasen” landar när fjärrpiloten ser, alternativt hör, att en helikopter närmar sig platsen (denna rutin används redan nu). Historiskt sett har vi inte haft några problem eller tillbud rörande modellflyg, så vi ser inga hinder i att denna verksamhet fortsätter. / Infört av Kjell Nilsson

250 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält LANDSKRONA FK Landskrona flygplats Nej 300 m 2018-08-17 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Valbo Flygklubb Gävle flygplats Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Segersjö RC-Flygförening Segersjö RC-Flygfält Nej 150 m 2018-11-13 Hos TS för uppdatering Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Astrofly Örsätter Nej 120 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Stratos Eneby Nej

Fältet ligger inom restriktionsområde R21 och TS vill påminna om att tillstånd kan krävas för flygning om detta är angivet i NOTAM eller AIP SUP.

120 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Västra Gästrike Flygklubb, VGF modell Storvik/Lemstanäs Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Stenungsunds MFK (SMFK) Gräslanda Nej 500 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Arboga Flygklubb Modellflygsektionen Arboga flygplats Nej 450 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ale MFK Ale mff Kattleberg Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Kungshamns MFK Kungshamn Nej

231109: På grund av modellflygfältet Kungshamns belägenhet i närheten till flygflottilj och i militärt övningsområde (ej restriktionsområden) vill Försvarsmakten att detta område endast får bedriva verksamhet på högre höjd än 120 meter utanför militär flygövningstid. Under upplysningar i beslutet finns information om flygövningstid./AA

Militär flygövningstid är förlagd till helgfria vardagar. MÅN–TOR 0830–1600, FRE 0830–1200 och vardag före helgdag (MÅN–FRE) 0830–1200.

Under perioden 15 SEP–1 APR även TOR 1600–2200. Alla angivna tider är lokal tid. Tillfälliga ändringar kan förekomma. Detta meddelas i så fall genom AIP SUP/NOTAM. Ref AIP ENR 1.1-2.

500 m / 120 m 2023-11-09 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Trosa RCK Trosa Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Oskarshamseskadern Oskarshamns flygfält Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Stockholms RFK Barkarby mff Ja 50 m. De är enligt föreskriften godkända upp till 50 m så länge de inte ligger inom 5 km från banorna. Om de ligger innanför måste de ha ett godkännande från flygplatsen. 2020-07-10 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Vindels MFK Vindeln Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Fenix Travbanan Nej 600 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Fenix Rättviken Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Fenix Slalombacken Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Linköpingseskadern Sjögestad Ja 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält RFK Stratos Grenlanda Nej 500 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Umeå RFK Norrbacka Bussjö Ja 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Vännäs Radioflyg Klubb Strand Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Umeå RFK Sävar 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Arvika MFK Arvika flygplats Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Lidköpings MFK Lidköping/Hovby Flygplats Nej 300 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Sölvesborgs MFK Veslanda Nej 400 m 2023-11-09 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Jordfräsarna Köpings flygplats Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Enköpings Modellflygklubb Enköping Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Bunten Högkulla Nej

231109: På grund av modellflygfältet Högkulla belägenhet i närheten till flygflottilj och i militärt övningsområde (ej restriktionsområden) vill Försvarsmakten att detta område endast får bedriva verksamhet på höjd över 120 meter utanför militär flygövningstid. Under upplysningar i beslutet finns information om flygövningstid./AA, KN, OA

Militär flygövningstid är förlagd till helgfria vardagar. MÅN–TOR 0830–1600, FRE 0830–1200 och vardag före helgdag (MÅN–FRE) 0830–1200.

Under perioden 15 SEP–1 APR även TOR 1600–2200. Alla angivna tider är lokal tid. Tillfälliga ändringar kan förekomma. Detta meddelas i så fall genom AIP SUP/NOTAM. Ref AIP ENR 1.1-2.

500 m / 120 m 2023-11-09 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Njurunda modellflygklubb Intaget Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Njurunda modellflygklubb Majfältet Nej 300 m 2018-11-13 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Botkyrka RFK Botkyrka mms Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Uddevalla radioflygklubb Hasslösa Nej 350 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Tullinge MFK Tullinge Fd F18 Bana 06 Nej 500 m 2023-02-08 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Uddevalla Radioflygklubb Hedekasfältet Nej 350 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Uddevalla radioflygklubb Grundviksfältet Nej 350 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Västerviks modellflygklubb Kejserslund Nej 400 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Höganäs modellflygklubb Höganäs Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Norbergs Flygklubb Öland 3 Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Norbergs Flygklubb Öland 2 Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Norbergs Flygklubb Öland 1 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Norbergs Flygklubb Noren Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Norbergs Flygklubb Bålsjöfältet Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Edefors Modellbyggare Harads Södra Harads Nej

Uppdaterade kontaktuppgifter. Flyghöjd 120 meter.

120 m 2023-02-08 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Edefors Modellbyggare Harads Prästholmen Nej

Uppdaterade kontaktuppgifter. Flyghöjd 120 meter.

120 m 2023-02-08 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Wermdö MHK Wermdö MHK 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Västerås flygklubb modellflyg Linflyg Nej 25 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält slättlanda modellflyglubb Slättlanda 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Östersunds Modellflygklubb Hede/Hedlanda flygplats Ja 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Skvadern Sättna Flygbas Sättna Flygbas Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Eskilstuna Flygklubb Eskilstuna/Ekeby flygplats Ja 150 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Pegasus Varberg Pegasus Varberg Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd
Klubbfält Kungsängens MFK Kungsängen/COOP Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Stranda MFK Döderhult (Segelanda) 120 m 2018-06-28 Godkänd
Klubbfält RFK Cumulus Hagby Nej 500 m Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Sländan Genneved Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Mälaröarnas Modellflygklubb Skå-Edeby Nej 120 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Södertörns Radioflygsällskap Hallinge Nej 300 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Vallentuna Modellflygklubb Gullbro (del av Vallentuna flygfält) Nej 50 m. De är enligt föreskriften godkända upp till 50 m så länge de inte ligger inom 5 km från banorna. Om de ligger innanför måste de ha ett godkännande från flygplatsen. 2020-07-10 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Hökaklubben hökaklubben Ja 300 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Borås Modellflygklubb Kråklanda Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Luleå RC Klubb Knöppelåsen Ja enligt överenskommelse med ATC 2018-08-17 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Malungs modellflygklubb Malung Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Helsingborgs Modellflygklubb Hjortshög Nej 600 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Helsingborgs Modellflygklubb Helsingborgs modellflygfält Nej 600 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Uppsala Flygklubbs Modellflygare Sundbro Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Sala Radioflygklubb Salanda Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Sala Radioflygklubb Mosquitos 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Trelleborgs Modelflygklubb Trelleborgs modellflygfält Nej 400 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Herrljunga MFK Herrljunga Nej 600 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Snobben Mygglanda Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Skellefteå radioflygklubb Lövlanda Nej 500 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Robertsfors MS Bruksfältet Nej 200 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Västerdalarnas Flygklubb Dala-Järna flygplats Ja 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Åmåls MFK Säffle flygplats Ja 450 m 2018-08-17 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Lidingö modellklubb Elfvik 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Föreningen Väsby modellflygare Viklanda Nej 50 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Feringe Jet MFK Ljungby/Feringe flygplats 500 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Laholms MFK Kövlinge Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Trollhättans MFK Trollhättans modellflygfält Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Falu RFK Roxnäs Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Falu RFK Gringsbo Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ringsjöbygdens modellflygklubb Orup 350 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Ringsjöbygdens modellflygklubb S-landa 350 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ringsjöbygdens modellflygklubb Sätofta 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ringsjöbygdens modellflygklubb Rörvik Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Graninge Modellflygklubb Granlanda Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Alingsås MFK Alingsås flygplats Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Sälenfjällens MFK Bolheden 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Isbrytarna Valla Gärde enligt ATS 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Isbrytarna Bergshamraviken 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Isbrytarna Myrsjön 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Tidaholm MFK Stacklanda Ja

Uppdaterat tillstånd för flygning i restriktionsområde R99. Flyghöjd 400 meter.

400 m 2023-02-08 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Hallstahammars MFK (fd KFUK) Valstafältet Nej 500 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Acroflyers Sjöbo/Sövde flygplats 500 m 2018-11-13 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ystad RFK Hammars backar Ja 120 m 2018-08-17 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ystad RFK Fredriksberg Nej

Nya koordinater. Flyghöjd 300 meter.

300 m 2023-02-08 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ludvika Radioflygklubb Ludvika flygplats 500 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ludvika Radioflygklubb Ludvika flygplats Ja 500 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ludvika Radioflygklubb Nyholm Airport 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ludvika Radioflygklubb Jägarn 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Norrköping RFK Gamla F13 flygfältet Ja enligt ATS 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Norrköpings Radioflygklubb Herrebro Ja enligt ATS 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Katrineholm modellsportkulbb Katrineholm flygplats Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Thor Thorlanda 300 m 2018-09-11 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Sigtuna MFK Sigtuna mfk Nej 50 m. De är enligt föreskriften godkända upp till 50 m så länge de inte ligger inom 5 km från banorna. Om de ligger innanför måste de ha ett godkännande från flygplatsen. 2020-07-10 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält NUFK modellsektionen Östervåla Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält NUFK-modellsektion Tierp flygplats Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Jönköpings RFK Elmia Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält RFK Gripen Kågeröd flygplats Nej 450 m när Ljungbyhed TMA är stängt 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Kungsbacka Modellflygklubb Kungsbacka MFK Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ljungby RC-klubb Ljunglanda Nej 500 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält FK Spinn Kungsängen Söderköping Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Brännebrona flygklubb Götene/Brännebrona flygplats Nej 500 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält RFK Utvandrarna Borglanda Nej 120 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält RFK Utvandrarna Grimskullen Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält RFK Stratos Hargelanda Nej 500 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Nyköpings Modellklubb Nyköping Brandholmen Ja enligt avtal med ATS 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Nyköpings Modellklubb NMK Nyköping Lunda Ja enligt avtal ATS 2018-11-13 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Tibro MFK Kraschlanda Nej 120 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Karlskoga Modellflygklubb Karlskoga mfk Ja 450 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Team Tornado Toppfältet Nej 500 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Gråbo MFK Segelflygfältet Nej 390 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Gråbo Modellflygklubb Backlanda Nej 390 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Gagnef Flygklubb Härnösand/Myran flygplats Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Växjö RC-klubb Smålanda Nej 400 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Kristianstad modellflygklubb Sektor Kristianstad Modellflyg ATS Kristianstad Ja

Uppdaterat samarbetsavtal med ATS Kristianstad. Flyghöjd 250 meter.

2022-12-31, Kjell Nilsson: Ja, det är rätt avtal, klubben har missat att skicka in det för uppdatering av registret. Avtalet gäller tillsvidare och stämmer med övriga uppgifter i den ansökan som godkändes 22-05-18. Alltså inga ändringar i ansökan  utan bara ett byte av avtal till det som fortsatt gäller sedan 2020.

221221: Det bifogade avtalet är daterat 2020, är det rätt uppdatering? /Anna Ahlberg

250 m 2023-02-08 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Södra Dalarnas Radioflygklubb Ljustern Nej 50 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Södra Dalarnas Radioflygklubb Ljusterängarna Ja 300 m 2018-11-13 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält RFK Ikaros RFK Ikaros (Pilängen) Ja 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält RFK Viggen Modellflygsektor Viggen ATS Borlänge Ja 300 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Pålsboda MFK Pålsboda Nej 200 m 2018-11-13 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Roslagens Flyklubb Norrtälje flygplats Ja 200 m 2023-11-09 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Gagnefs Flygklubb Gagnef flygplats Nej 550 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Rimbo modellflygklubb Finlanda Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Karlstads MFK Bredlanda Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Älmhults RC-Klubb Älmhult/Möckeln flygplats Nej 600 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Motala Modellflygklubb Rimstadsfältet Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält FK Gamen Lövstad Ja Enligt avtal med flygledning 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Skövde Modellflygklubb Timboholmsfältet Ja 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Skövde Modellflygklubb Axevalla Hed Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Höglandets Modellflygklubb Risan Nej 300 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Höglandets Modellflygklubb Eksjö/Ränneslätt flygplats Nej 300 m 2018-11-13 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Höglandets Modellflygklubb Hultsfred-Vimmerby flygplats Nej 300 m 2018-11-13 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Vänersborgs Modellflygklubb Brättelund Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Anti-Gravity League MFK Brattforsheden flygplats Ja 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Emmaboda MFK Struten Skuteryd Nej 350 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Lugnetrc Lugnet Airport Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Avesta flygklubb Avesta flygplats Nej

 

Det bör framgå tydligare att
fullskalaflyget har kännedom om att modellflyg förekommer eller kan förekomma. Finns det någon information hos fullskalaflygklubben om att modellflygverksamhet pågår på fältet och vilka höjder det kan ske på? Annars är det bra med de säkerhetsåtgärder ni vidtagit, men det vore alltså ytterligare lite bättre om fullskalaflyget vet om er verksamhet.

300 m 2021-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Junselevägens Modellflygfält Nej 250 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Blue Max Maxlanda Nej 300 m 2018-09-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Mölndals Modellflyg Vingtippen Nej 350 m 2018-06-28 Godkänd
Klubbfält Jönköpings Radioflygklubb Jönköping Granö Nej 450 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Västerås Modellflygklubb Arosängen - ISAO-kod: SE-8874 Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Södertälje Modellflygklubb Påldalen Nej 500 m 2018-06-28 Godkänd
Klubbfält MFK Skvadern Öråkersfältet Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Eslövs modellflygklubb Eslöv flygplats Nej

SLia inget att erinra gällande ökad höjd till 250m. /OA
230613: Saknar bock för TS Operatörs-ID/AA
230613: Korrigerat märkning med OP-Id/ Kjell Nilsson

250 m 2023-11-09 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält F15 Flygklubb modellsek Söderhamn flygplats Ja

2024-05-14: Området ändras tillfälligt (240727) enligt bifogad bild/AA.
2021-05-24: Flyghöjden 150 m och 300 m godkänns med caller, vid flygning över 120 m.

150 m och 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Örnsköldsviks modellflygklubb Mellansel flygplats Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Looping F14 Nej 300 m 2018-11-13 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Malmö Radioflygsällskap (MRFS) Kvarnlanda Nej 400 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ånge MFK Ånge/Tälje flygplats Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Hudik Hudiksvalls flygplats Nej 150 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Jonsbergs modellflygfält Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Apollo Upplanda Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Järfälla mfk Frölanda Nej 350 m 2018-08-17 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Genlanda Åsele Genlanda Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd
Klubbfält Tranås Modellflygklubb Sjöarp 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Tranås modellflygklubb Finnanäs/Gripenberg Nej 200 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Åkersberga Modellflygklubb Åkersberga Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Åkersberga Modellflygklubb Hakunge Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Böle Öland Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Härnösands Modellsportklubb HMSK Vangsta Flygfält Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält MFK Albatross Myskje 973 Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Östersunds Modellflygklubb Optands flygplats Ja 250 m 2019-06-26 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Östhammars Modellflygklubb Lunda Flygfält Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält RFK Skilling Rfk Skillings modellflygfält Slätten Nej 300 m 2018-07-05 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Hässleholms MFK Vankiva fältet Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ytterlännes MFK Silvervingen Gistgårdsön Ja 250 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ripa Modellflygklubb Ripa Modellflygfält Ja 300 m 2021-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Marks ModellFlygKlubb Marklanda Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält TMFK Dackeflyers Ebbalycke. Tidigare ESMW Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Heden, Stora Askerön Västra Götaland Nej 300 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Lindlöt Nej 50 m. De är enligt föreskriften godkända upp till 50 m så länge de inte ligger inom 5 km från banorna. Om de ligger innanför måste de ha ett godkännande från flygplatsen. 2020-07-10 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Askersunds Modellflygklubb Äsperud Nej 120 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ölands Motorklubbs Flygsektion Borglanda (ESMB) Nej 300 m 2019-06-26 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Hultsfred Ja 120 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Modellklubben Tre Aviatörer Janlanda Nej 300 m 2023-11-09 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Falkenbergs MFK Falkenberg Nej 150 m 2018-06-28 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält RCFF Snatra modellflygfält Nej 300 m 2018-09-11 Godkänd Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Eget fält Ållebergs MFK Ålleberg flygplats Ja 500 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Klubbfält Ållebergs MFK ÅMFK-Redberga 47 Nej 500 m 2018-06-28 Godkänd Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg