Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
MFK Stratos
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Eneby
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Genom försäkringen

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
1973
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

god säkerhet lågt ifrån bostäder

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.93383
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
17.90442
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-06-16 12:12:36
Ändrad datum
2021-06-29 13:20:39

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

Fältet ligger inom restriktionsområde R21 och TS vill påminna om att tillstånd kan krävas för flygning om detta är angivet i NOTAM eller AIP SUP.

TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28