Modellflygfält 2022

Om du vill ha mera information om reglerna för modellflyg/drönare rekommenderas följande länkar:

SMFF har en bra översikt på sin web-sajt:
http://www.modellflygforbund.se/forbundet/Reglervidmodellflygning/

Vad gäller i andra länder?  
http://www.modellflygforbund.se/forbundet/Reglervidmodellflygning/regleriandralander/

Transportstyrelsen har en sida om drönare:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/

DroneRules.eu har en bra översikt över europeiska regler för modellflyg/drönare: 
http://dronerules.eu/sv/recreational/regulations

Karta med aktuella NOTAM:
https://notaminfo.com/swedenmap

Sveriges Luftrum – kartöversikt med godkända modellflygfält i förhållande till reglerat luftrum
OBS, ännu ej uppdaterad efter TS beslut 2021-06-28.
https://www.highfly.se/luftrum/