Nytt från LFV – föreslår förändringar av det undre luftrummet

2023-09-16

Minskade kontrollzoner och utökat kontrollområde i södra Sverige. Det är två av fyra förslag i LFVs översyn för att modernisera det undre luftrummet. Slutrapporten har nu lämnats över till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Läs rapporten där särskilt förslag 2 och 3 är av intresse för modellflyget.

LFVs sida om rapporten

Läs hela rapporten på LFVs sida

Ladda ner rapporten från Fältregistret

Vårens ansökningar hos TS

2023-07-18 Kjell Nilsson

Här kommer lite info om läget med vårens ansökningar hos TS som förväntades vara klara i mitten av maj men där vi fortfarande saknar beslut om godkännande. De uppgifter i Fältregistret som ligger till grund för TS beslut levererades i god tid och i mina kontakter med TS verkar det som om ingen av de aktuella uppdateringarna och nyansökningarna skulle möta något hinder.

Tyvärr verkar det som om den interna hanteringen på myndigheten gått i stå och trots upprepade kontakter och påminnelser finns fortfarande inget beslut. Nu verkar det vara helt stopp till någon gång i Augusti p g a semester….Eftersom vi planerat ansökningsomgången till tidigt under våren för att vi ska ha fått nytt beslut innan flygsäsongen utan att så sker planerar vi ett möte med TS för att se över hur vi kan förbättra procedurerna framåt.

Uppdatering 2023-09-16: Fortfarande inget nytt beslut från TS…

Aurora avslutad

Försvarsmaktsövning Aurora 23 – FMÖ 23 är nu avslutad men enligt vårt godkännande av SMFF/RCFF enligt Art 16 är vi skyldiga att ha kännedom om restriktioner i luftrummet.

Det finns info på flera ställen:

AIP SUP hela listan

Notamkarta

Drönarkartan

Enklast är att gå via Drönarkartan för att få en överblick.

2023-02-08

Vi har nu fått ett nytt godkännande från TS av fälten från höstomgången 2022 och ett par tidiga ändringar från 2023. Vi har nu också ett fortsatt godkännande enligt Artikel 16. Det nya godkännandet är inte tidsbegränsat som tidigare beslut utan gäller tills vidare. 

TS godkännanden 2023-02-08

Bifogat finner ni beslut för höstens ansökningsomgång (2022) som gäller för 2023 för nya och förändrade modellflygfält. Alla godkända fält med höjd över 120 meter som ligger i G-luft finns också publicerade i AIP/AIP Sup

Beslut RCFF & SMFF godkännande av modellflygfält – Art 16 – 230208.pdf

Bilaga – Förteckning över godkända modellflygfält – 230208.pdf

Det är viktigt att alla fältansvariga läser igenom och kommunicerar till användarna vid respektive fält. I huvudsak innebär de nya skrivningarna att vi är skyldiga att hålla koll på om det fält vi nyttjar ligger inom områden som berörs av tillfälliga restriktioner. Sådana restriktioner kan hittas i NOTAM och AIP SUP.
Kortvägar till dessa publikationer:
Notamkarta
Dagliga restriktioner

Modellflygfältskartan är uppdaterad enligt ovanstående.
/MVH Kjell Nilsson