Nytt förlängt Art16-godkännande från TS

2023-11-20

Nytt beslut och godkännande från TS.

Vår senste ansökningsomgång från våren 2023 är nu klar och vi har fortsatt godkännande från TS utifrån Artikel 16 för vår verksamhet. I det nya godkännandet finns några nya fält och några fält som fått högre max-höjd. Alla ändringar enligt beslutet är införda i Fältregistrets karta.

TS godkännande/beslut fr 2023-11-09
Bilaga till beslutet med alla godkända fält

20240209
Kjell Nilsson: Efter ytterligare kontakt med TS skall nedanstående gällande Kungshamn och Högkulla läsas som att max flyghöjd 500 meter endast är tillåten utanför militär flygöningstid och maxhöjd 120 meter gäller övrig tid.

Det finns några formuleringar i beslutet som väcker en del fundersamt och det handlar om punkten “Remissförfarande”. Jag har bett TS om ett förtydligande av den punkten och här följer svaret från TS:

Hej Kjell,
Jag svarar i det här mejlet för skrivningen under ”Remissförfarande”. Denna del är en återgivning av vad Försvarsmakten inkommit med för synpunkter. Som du skriver använder Försvarsmakten ord som önskar och vill, och Transportstyrelsen förstår det som just det, alltså inga ”krav” för att Försvarsmakten ska acceptera fältens belägenhet eller höjder. Det bedöms inte som rimligt att NOTAM publiceras för varje gång ett fält ska användas och vi har heller inte villkorat beslutet på ett sådant sätt.  


Däremot, när det gäller Högkulla och Kungshamns modellflygfält vill jag understryka vikten av att respektive klubb tar åt sig det som står och följer den önskan. Med avseende på Försvarsmaktens verksamhet på låg höjd i dessa områden är det flygsäkerhetsmässigt viktigt att modellflygklubbarna inte bedriver flygande verksamhet under militär flygövningstid.

Vidare är min bild att Försvarsmakten läser in information från AIP och vet var modellflygfälten finns. Transportstyrelsen har ingen ambition om att modellflygfälten ska bli restriktionsområden. I framtiden finns möjligheten till att publicera fälten som geografiska UAS-zoner (på exempelvis LFV:s Drönarkartan) för att informera om fälten för den obemannade luftfarten. För den bemannade luftfarten ska/bör fälten fortsatt publiceras i AIP.      

Vänliga hälsningar,
Ola Andersson
Handläggare U-SpaceModellflygfältskartan är uppdaterad enligt ovanstående.

Nästa ansöknings-/uppdaterings-omgång för våra modellflygfält kommer att bli under hösten 2024 med nytt beslut tidigt 2025. Akuta behov av förändring i vårt godkännande hanteras genom kontakt med kjni(at)mac.com

Det är viktigt att alla fältansvariga läser igenom och kommunicerar till användarna vid respektive fält. Vi är skyldiga att hålla koll på om det fält vi nyttjar ligger inom områden som berörs av tillfälliga restriktioner. Sådana restriktioner kan hittas i NOTAM och AIP SUP.

Kortvägar till dessa publikationer:
Notamkarta: http://notaminfo.com/swedenmap
Dagliga restriktioner
AIP SUP hela listan
AIP modellflygfält
Drönarkartan

2023-09-16

Nytt från LFV – föreslår förändringar av det undre luftrummet

Minskade kontrollzoner och utökat kontrollområde i södra Sverige. Det är två av fyra förslag i LFVs översyn för att modernisera det undre luftrummet. Slutrapporten har nu lämnats över till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Läs rapporten där särskilt förslag 2 och 3 är av intresse för modellflyget.

LFVs sida om rapporten
Läs hela rapporten på LFVs sida
Ladda ner rapporten från Fältregistret

/MVH Kjell Nilsson