OBS! Fältgodkännanden från hösten 2021 är nu klara och gäller fr 2022.


2022-04-07: Fältregistrets kartor nu uppdaterade enligt TS beslut 2022-03-11.

TS godkännanden 2022-03-11

Bifogat finner ni beslut för höstens ansökningsomgång (2021) som gäller för 2022, gällande nya och förändrade modellflygfält. Bifogat finns även uppdaterad information som har skickats till AIP.

2021-6383 AHL Beslut RCFF & SMFF godkännande av modellflygfält – 220311

2021-6383 Bilaga – Förteckning över godkända modellflygfält 220311

Information_AIP_220311

/MVH Kjell Nilsson


TS godkännanden 2021-06-28

I bifogade filer finns TS godkännande av föreningar/klubbar och fält.

De säkerhetsregler som gäller fr o m 1/1 2021 är:
Säkerhetsregler för modellflygning utomhus v1.4.2

Här finns TS beslut från 2021-06-28 inklusive lista på hittills godkända fält. Detta ärende har hanterats elektroniskt, vilket innebär att beslutet skickas i elektronisk form utan underskrift.

TSL2021-5793 Beslut RCFF & SMFF godkännande enligt Artikel 16 (20210628)
TSL2020-5793 Bilaga – Förteckning över godkända modellflygfält (20210628)

När det gäller flera av  fälten inom Arlanda/Bromma kontrollzon har vi fått ett godkännande enligt “drönarreglerna” för höjd 50 m. Dessa fält har tidigare inte haft något godkännande. Skillnaden blir inte så stor men ett godkännande kan spela roll ut försäkringssynpunkt samt att det på ett godkänt fält är OK att flyga med “bara” operatörs-ID.  Vi har nu också fått godkänt för några hangflygställen i Stockholm inom ARN/BMA CTR.

Vi hoppas fortfarande på att komma till överenskommelser med Arlanda/Bromma så att dessa fält kan få en högre godkänd höjd – men vägen verkat lång.

Från och med senaste ansökningsomgången finns nu 137 fält i G-luft med flyghöjd över 120 meter registrerade i AIP. En del av dessa fält har fått sina namn korrigerade för överensstämmelse med respektive fullskalafälts namn. Se särskild lista över dessa fält.

/Kjell Nilsson

Tillägg 2019-10-17 

I samarbete med Finn Madsen, som publicerar och underhåller web-platsen Sveriges Luftrum, har vi nu lagt in alla fält som finns med i TS lista över godkända modellflygfält. Dess ligger i ett eget lager på kartan och är sorterade under respektive TMA. Du kan välja att visa ett enskilt fält, ett TMA eller många TMA eller bara de fält som ligger utanför TMA.

Systemet hanterar inte åäö så namn på fält ock klubbar får läsas med detta i åtanke. För varje fält syns också den högsta godkända höjden. De fält som ligger inom CTR och får sin höjd angiven när modellflygsektorn öppnas och inte har en fast höjdtillåtelse visas med höjden -9990 m.

Kartan finns på https://www.highfly.se/luftrum/ 
OBS!  Kartan ännu ej uppdaterad enligt senaste beslut 2021-06-28. Arbete pågår…

Vår egen gemensamma fältdatabas Modellflygfält 2021 är fortfarande samlingsplatsen för de uppgifter som ligger till grund för vårt tillstånd från Transportstyrelsen. (https://www.faltregister.se)

Hittar du felaktigheter är du välkommen att höra av dig till undertecknad.

Med vänlig hälsning,

Kjell Nilsson