Aurora är avslutad.

Försvarsmaktsövning Aurora 23 – FMÖ 23 är nu avslutad men enligt vårt godkännande av SMFF/RCFF enligt Art 16 är vi skyldiga att ha kännedom om restriktioner i luftrummet.

Det finns info på flera ställen:

AIP SUP hela listan

Notamkarta

Drönarkartan

Enklast är att gå via Drönarkartan för att få en överblick.

 

2023-02-08

Vi har nu fått ett nytt godkännande från TS av fälten från höstomgången 2022 och ett par tidiga ändringar från 2023. Vi har nu också ett fortsatt godkännande enligt Artikel 16. Det nya godkännandet är inte tidsbegränsat som tidigare beslut utan gäller tills vidare. 

TS godkännanden 2023-02-08

Bifogat finner ni beslut för höstens ansökningsomgång (2022) som gäller för 2023 för nya och förändrade modellflygfält. Alla godkända fält med höjd över 120 meter som ligger i G-luft finns också publicerade i AIP/AIP Sup

Beslut RCFF & SMFF godkännande av modellflygfält – Art 16 – 230208.pdf

Bilaga – Förteckning över godkända modellflygfält – 230208.pdf

Det är viktigt att alla fältansvariga läser igenom och kommunicerar till användarna vid respektive fält. I huvudsak innebär de nya skrivningarna att vi är skyldiga att hålla koll på om det fält vi nyttjar ligger inom områden som berörs av tillfälliga restriktioner. Sådana restriktioner kan hittas i NOTAM och AIP SUP.
Kortvägar till dessa publikationer:
Notamkarta
Dagliga restriktioner

Modellflygfältskartan är uppdaterad enligt ovanstående.
/MVH Kjell Nilsson