Ansökningsomgång från hösten 2021 klar!

OBS! TS lista enligt nedanstående beslut är inte korrekt. Flera fält har fallit bort trots att de är markerade som godkända i vårt register. TS är informerad om detta och att vi kommer att fortsätta att betrakta dessa fält som godkända tills ett uppdaterat beslut med korrekt lista kommer. Troligen blir detta först efter att höstens ansöknings-/uppdateringsomgång är klar och ett nytt beslut kommer inför 2023.

2022-03-11

Den sedan länge pågående ansökningsomgången från hösten 2021 är nu äntligen klar. VI har fått ett nytt beslut och en uppdaterad lista över godkända fält. Det har kommit till en del nya formuleringar i beslutstexten så det är viktigt att alla fältansvariga läser igenom och kommunicerar till användarna vid respektive fält. I huvudsak innebär de nya skrivningarna att vi är skyldiga att hålla koll på om det fält vi nyttjar ligger inom områden som berörs av tillfälliga restriktioner. Sådana restriktioner kan hittas i NOTAM och AIP SUP.
Kortvägar till dessa publikationer:
Notamkarta
Dagliga restriktioner

TS godkännanden 2022-03-11

Bifogat finner ni beslut för höstens ansökningsomgång (2021) som gäller för 2022, gällande nya och förändrade modellflygfält. Bifogat finns även uppdaterad information som har skickats till AIP.

2021-6383 AHL Beslut RCFF & SMFF godkännande av modellflygfält – 220208

2021-6383 Bilaga – Förteckning över godkända modellflygfält 220208

Information_AIP_220311

Alla våra modellflygfält som ligger i G-luft och har en godkänd flyghöjd över 120 meter finns nu rapporterade till AIP. Det handlar om ca 130 fält och av dessa har 30 fält fått namnen korrigerade enligt krav från LFV för att följa nomenklaturen för respektive fullskalafält. Se särskild lista.

Modellflygfältskartan är uppdaterad enligt ovanstående.
/MVH Kjell Nilsson