Fältregistrering – formulär

image_print

Instruktioner för formuläret  – Läs innan du börjar fylla i din ansökan!

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

TS godkännande av modellflygklubb (modellflygförening) och lista över godkända modellflygfält inkl ansöknings-ID.

Lista över tidigare godkända modellflygfält.

OBS! Vare sig du ansöker om ett nytt modellflygfält eller uppdateringar av ett redan godkänt fält måste du fylla i nedanstående formulär komplett. Det är viktigt att du i lämpliga textfält motiverar tydligt och utförligt varför din ansökan bör godkännas. Bristfälligt ifyllda ansökningar kommer att returneras för komplettering.

Orsaken till att även uppdateringar till beviljade ansökningar måste bestå av en komplett ifyll ansökan är att de tidigare uppgifterna är referens till TS beslut och inte får ändras.

Praktiskt tips: Samla ihop alla uppgifter innan du fyller i och skickar formuläret. När du skickat in uppgifterna kan du inte komma tillbaka till formuläret för att ändra/komplettera. Använd inte å,ä eller ö i namnen på bifogade filer.