Fältregistrering – formulär

Uppdaterade instruktioner för formuläret  – Läs innan du börjar fylla i din ansökan!

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

TS godkännande av RCFF/SMFF (modellflygförening).

Lista över godkända modellflygfält.

2022-01-17: Registret är öppnat för vårens ansökningsomgång. Det kommer att hållas öppet för ansökningar fram till 28/2 varefter TS börjar med bedömning inför beslut som förhoppningsvis skall vara färdigt under senare delen av våren

OBS! Vare sig du ansöker om ett nytt modellflygfält eller uppdateringar av ett redan godkänt fält måste du fylla i nedanstående formulär komplett. Även om det rör sig om uppdateringar av ett befintligt godkännande fyller du i en ny komplett ansökan med alla uppgifter. Detta är nödvändigt eftersom uppdateringarna behandlas av TS medan det befintliga godkännandet behåller sin giltighet och skall vara tillgängligt i väntan på ett nytt beslut från TS. De tidigare uppgifterna är referens till TS beslut och inte får ändras i registret.

Det är viktigt att du i lämpliga textfält motiverar tydligt och utförligt varför din ansökan bör godkännas. Bristfälligt ifyllda ansökningar kommer att returneras för komplettering vilket fördröjer hela ansökningsprocessen hos TS och innebär en hel del extra arbete.

Praktiskt tips: Samla ihop alla uppgifter innan du fyller i och skickar formuläret. När du skickat in uppgifterna kan du inte komma tillbaka till formuläret för att ändra/komplettera. Använd inte å,ä eller ö i namnen på bifogade filer och tänk på att välja filnamn så att det är klart vilket fält eller klubb filen tillhör.