Nyttiga länkar

Karta med aktuella NOTAM:
http://notaminfo.com/swedenmap

AIP ENR 5.5 (lfv.se) med alla modellflygfält i G-luft med höjd över 120 m AG
https://aro.lfv.se/Editorial/View/1299/ES_ENR_5_5_en

Sveriges Luftrum – kartöversikt med godkända modellflygfält i förhållande till reglerat luftrum
OBS, ännu ej uppdaterad efter TS beslut 2021-06-28.
https://www.highfly.se/luftrum/


Transportstyrelsens info om drönare
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/
Länk till TS info om drönare – Drönarsidan.
Sänkt åldersgräns för fjärrpiloter för drönare – 15 år från 2021-07-01

De nya EU-förordningarna som börjar gälla 2020-07-01   2021-01-04
EUs nya förordning
EUs nya genomförandeförordning

DroneRules.eu har en bra översikt över europeiska regler för modellflyg/drönare:
https://dronerules.eu/sv/recreational/regulations

EASAs sida om civila drönare:
UAV – EASA  Vad väntar i framtiden…

EMFU – European Model Flying Union
https://emfu.eu