Remisser

Remisser från Transportstyrelsen om Luftrumsförändringar

Sedan i våras är RCFF en av remissinstanserna för Transportstyrelsen när det gäller förändringar i luftrummet. Vi har önskat det för att tidigt få information om ändringar som kan påverka modellflyget och ge oss möjlighet att tidigt ha synpunkter på sådana förändringar.

Vi planerar att publicera dessa remisser här på fältregistret för att ge möjlighet för modellflygklubbar att hålla sig informerade och även lämna sina kommentarer. Vi kommer sedan att sammanställa inkomna kommentarer och leverera ett svar till Transportstyrelsen.

Vi arbetar just nu med att sätta upp en fungerande teknik för denna hantering.

Det finns just nu en aktuell remiss och den handlar om luftrumsförändring vid Sundsvall-Timrå Flygplats.

Inom kort kommer här mera info denna remiss och hur du som kan vara berörd kommer åt innehållet och får möjlighet att kommentera.

 

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson