Fältregistret – ansökningar/ändringar

2024-05-08: Enligt överenskommelse med TS är Fältregistret öppet för nya ansökningar och uppdateringar 1 gång per år. Nästa period blir under hösten 2024. Tanken är att TS då skall ha gott om tid att behandla inkomna ärenden så att det finns färdiga beslut under tidig vår 2025.