Aktuellt

Under den här rubriken publiceras sidor med information som är ny eller behöver hanteras på olika sätt. Det kan dels vara allmän information om hur TS hantering fortlöper men det kan också vara mera specifik info om särskilda modellflygfält där kompletterande uppgifter behövs.

De sidor som ligger under den här rubriken är i första hand avsedda för de som är registrerade som ansvariga eller som kontaktpersoner för fälten.

Om något är oklart kontakta kjni@mac.com

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson