Information

Eftersom det under handläggningsprocessen hos TS kommit upp synpunkter och önskemål som behöver kommuniceras med de som rapporterat sina olika fält har jag lagt till den här meny-rubriken.

Här kommer jag att publicera sidor med information som behöver hanteras på olika sätt. Det kan dels vara allmän information om hur TS hantering fortlöper men det kan också vara mera specifik info om särskilda modellflygfält där kompletterande uppgifter behövs.

De sidor som ligger under den här rubriken är i första hand avsedda för de som är registrerade som ansvariga eller som kontaktpersoner för fälten.

Det går bra att lämna synpunkter  under menynvalet “Kommentarer…” men håll det strikt till fältgodkännandeprocessen! Och var noga med nätetiketten….

Om något är oklart kontakta via mail till kjell.nilsson(at)ventinvent.se

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson

 

Uppdaterat 180525