Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Aeroklubben Modell i Göteborg
Organisation
SMFF
Verksamhet
Fältnamn
Kode Modellflygfält
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Sökt flyghöjd för att kunna flyga med större modellseglare > 5 m. Höjden ligger med 150 meters marginal till TMA.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
flt_och_skerhetsregler_akmg_huke_och_torslanda_2.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
ny plats
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

lantlig miljö enstaka gårdar

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Är ett nytt fällt för AKMG då vi inte längre kan använda Torslanda för större modeller och vi har begränsad flyghöjd till 150 m. Klubben har funnits i ca 40 år utan incidenter, har arrangerat stora tävlingar både nationella och internationella. Vi följer samma lokala säkerhetsregler här som vårt fält på Torslanda FSF 144.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
57.956216
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
11.815021
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2019-03-27 13:22:40
Ändrad datum
2021-06-30 15:29:50

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2019-2400

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2019-06-26