Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Eget fält
Modellflygklubb
RCFF
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll, <7 kg
Fältnamn
Heden, Stora Askerön Västra Götaland
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Flygning med el-drivet segelplan sker över ängsmark och över skog och ej över bebyggelse.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Flygning med el-drivet segelplan sker över ängsmark och över skog och ej över bebyggelse.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
35 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Enstaka hus, dock ej flygning över dessa.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Motivering till att få flyga upp till 300 meter:

Fältet är privatägt (jag är delägare) och det är bara jag som kommer att flyga på fältet.
Detta innebär att antalet flygningar under ett år är under 30 st, där jag behöver mer flyghöjd än 120 meter.

Jag har avancerad höjdmätare i segelplanet som talar om för mig aktuell flyghöjd, så att jag inte överskrider de 300 meters flyghöjd som jag har ansökt om.

Flygtiden mellan 250 meter och 300 meter kommer dessutom endast att vara några minuter vid varje termikstig. Efter att ha kommit upp till 300 meters taket, utnyttjas luftbromsar för att snabbt komma ned till mycket lägre höjd för att leta upp en ny termikblåsa.

Sammantaget är motiveringen att jag är själv och flyger på fältet som ligger utanför Säve CTR, få flygtillfällen varje år, samt kort tid som jag är över 250 meter.
Flygledningen på Säve ser inget hinder då mitt fält ligger utanför deras CTR.

Detta gör att risken är minimal att min flygning skall äventyra säkerheten för vanligt sportflyg eller Amulanshelikopter.

 

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.099167
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
11.779528
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-03-25 19:59:18
Ändrad datum
2019-01-29 21:14:15

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28