Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Malmö Radioflygsällskap (MRFS)
Organisation
RCFF, SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Kvarnlanda
FSF_id
FSF-60
Ma_db_id
SE8885
Sökt höjdgräns
400 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Behov: * Segelflyg (termik) – behöver högre höjder och flyger ofta över 120 meter. * Konstflyg – kortvariga toppar över 120 meter vid manövrer. Rimlighet: * I 36 år har vi på denna plats utövat verksamhet där vi har flugit på betydlig högre höjder än 300 meter och detta utan incidenter * Fri och bra sikt runtom. * Spotter används vid behov.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
skerhet-mrfs.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

* Säkerhetsregler reglerar var och hur vi flyger.
* Flygområde utesluter närliggande bebyggelse, vägar, parkeringar, samt ytor där folk ansamlas.
* Samverkan med grannar, t.ex. helt eller delvis flygförbud vid ridtävlingar.
* Skyltning kring fältet.
* Fysiska avgränsningar och extra skyltning vid evenemang.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
36 år.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog, Grusväg
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

* Ridhus, ca 280m ost-syd-ost om modellflygfältet.
* Större väg, E22, ca 290m nord-nordväst om modellflygfältet.
* Gård ca 400m ost-syd-ost om modellflygfältet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Tillägg 2018-06-29

Vi har bestämt oss för att sänka den sökta maxhöjden till 400 meter. I den mån att TS vill ha 30 meters separation till 1500-fots gränsen så kan det tänkas att dom “bara” vill godkänna 390 meter. I så fall så nöjer vi oss givetvis med det.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.570416
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.104119
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-06 23:10:55
Ändrad datum
2021-06-30 23:18:10

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
400 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05