Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Valbo Flygklubb
Organisation
RCFF, SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Gävle flygplats
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vi har bedrivit modellflyg på fältet sedan 1994 och då var flygplatsen en instrumentflygplats och hade luftrum TIZ och TIA, i dag är flygplatsen en icke godkänd flygplats och den huvudsakliga verksamheten på rullbanan utövas av en trafikskola. Grässtråket vid sidan om, där vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet, utnyttjas även av privatflygare och den lokala flygklubben. I våra lokala ordningsregler för flygplatsen har vi att lyssna på radiofrekvensen 123,600 och införskaffa PPR när vi vill utnyttja rullbanan. Vi behöver ha en höjd på minst 300 meter (1 000 FT) för att medlemmarna skall kunna flyga sina termikseglare eller jetmodeller som kräver mer höjdutrymme.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
ordningsregler_flygplatsen_ny.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Piloter som rör sig på grässtråk/rullbana bär varselväst, lyssnar på flygradiofrekvensen, flyger alltid med modellerna inom synhåll och
använder spotter/caller vid behov. Samverkan sker med Lokala flygklubben och trafikskolan.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
1994
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Närmaste bebyggelse ligger längs Rörbergsvägen, som närmast ca 400 meter öster om klubbstugan och därefter på längre avstånd.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Piloter som rör sig på grässtråk/rullbana bär varselväst, lyssnar på flygradiofrekvensen, flyger alltid med modellerna inom synhåll och
använder spotter/caller vid behov. Samverkan sker med Lokala flygklubben och trafikskolan.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
60.599444
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
16.954722
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-06-25 12:07:35
Ändrad datum
2021-06-21 21:05:19

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05