Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Kristianstad modellflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
FSF_id
FSF 263
Ma_db_id
SE 12016
Sökt höjdgräns
250 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
kmfk_skerhetsregler.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Kontrollzon CTR, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
samarbetsavtal_mellan_ats_kristianstad_och_kristianstad_modellflygklubb.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Motivering av höjdönskemål, Kristianstads Mfk

Samtal pågår med lokal trafikledning om avtal men inte klart ännu.

Vårt fält ligger inom (KID) Kristianstad Österlen Airport CTR och båda parter är väl medvetna om varandra. Vi har aldrig, under alla år, haft några problem med att vi på något sätt stör varandra. Att vi ansöker om max flyghöjd på 250 meter grundar vi i att inget bemannat flyg får befinna sig på en höjd under 300 meter.

Att vårt fält ligger inom CTR anser vi dessutom som extra säkert eftersom civilflyg inte befinner sig där utan tillstånd och de som fått tillstånd garanterat inte slarvar med gällande höjd.

Vi har medlemmar i klubben som tävlar i klassen F4H. Detta kräver ett fungerande hemmafält för träning. Klubbens F4H tävlande är flerfaldiga Svenska och Nordiska mästare varav en ingår i landslaget. Segelflyg och IMAC behöver också mer än 120 meters höjd. Möjligt att många av våra ”söndagsflygare” kan klara av att hålla sig under 120 meter men 50 meter som kommer gälla om vi inte får vårt fält godkänt kan tyvärr tvinga oss till att lägga ner vår verksamhet.

Mvh,
Mats Widell
Sekreterare Kmfk

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.075102
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.049835
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-02 17:24:46
Ändrad datum
2021-06-30 23:18:30

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
250 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05