Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Karlshamns MFK
Organisation
RCFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Blötan
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring, endera försäkringen krävs

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
blotan_2020-08-27.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Modellflygare ska ha erfarenhet och kompetens motsvarande SMFF A, eller flyga med dubbelkommando/erfaren flygare intill. Flygning endast över vatten, ej över grannfastigheter. Inga obehöriga i depå. Publik på anvisad plats.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
minst tio år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Vatten
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Ansvarigs (Ingmar Carlssons ) fastighet, som rymmer parkering och depå. Några grannfastigheter inom 500 m. Kraftledning 400 kV 3,5 km, väg 27/29 4,3 km

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Trafikinformationszon/-område TIZ/TIA, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Trafikinformationszon ovan är Ronneby TMA a med undersida 1500 fot AMSL

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.475539
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.078345
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-08-26 16:36:57
Ändrad datum
2021-06-30 11:10:18

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28