Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Eget fält
Modellflygklubb
Ringsjöbygdens modellflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
<7 kg, 7-25 kg
Fältnamn
S-landa
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
350
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Se text i fältet Kommentarer om höjd och säkerhet
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
lokala_regler_stofta_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se text i fältet Kommentarer om höjd och säkerhet

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Ansökan om ökad höjdgräns på modellflygfälten:

1: S-Landa
2: Orup

Ringsjöbygdens Modellflygklubb har önskemål om 350 metershöjdgräns för sina modellflygfält S-Landa och Orup 

 Klubben bildades 1979 och hela tiden har medlemmarna hållit på med segelflyg och manöverflyg typ F3A

Många har avancerade segelflygplan med upp till 4 meters spännvidd. De flesta har elektronik med telemetri som visar, och berättar i tal, höjd, GPS position och variometervärden ner till piloten.

Termikflygning är som bäst mellan100 och 350 meters höjd och därför ansöker vi om 350m maxhöjd på S-Landa och Orup.

Vi är alltid minst två personer och kan därför varna varandra om fullskalaflyg dyker upp.

Att flyga ner till 120m höjd från 350m tar c:a 15 sek.

Tidigare har vi med hjälp av termik flugit upp till 500m QFE med segelflygmodeller.

Klubben har regelbundna termikflygträffar för medlemmarna och där  gäller det att hålla sig uppe så länge som möjligt.

Några har snabba elmodeller typ F5B

Några håller på med konstflyg och de flygprogrammen kräver höjder på minst 200 meter.

I det tillåtna flygområdet för de båda fälten är det bra sikt och omgivningarna består av åker och betesmark.

I våra lokala bestämmelser för S-landa där vi samsas med fullskalaflyg har vi sedan klubben startades hårda krav på att alltid landa när fullskalaflygplan närmar sig fältet, eller börjar taxa ut för start.

Vi har mycket goda kontakter med de två piloter som är verksamma på fältet. Dessa piloter är yrkespiloter och har tidigare varit modellflygare och de sysslar idag bl.a. med avancerat uppvisningsflyg.

På Orupsfältet flyger vi enbart med eldrivna modeller, både segelflyg med elmotor och mindre elmotormodeller vilket innebär att vi vi inte är störda av motorljud och upptäcker snabbt om fullskalaflyg dyker upp,,.

Även här har vi  har vi med hjälp av termik flugit upp till 500m QFE med segelflygmodeller.

Vi är alltid minst två personer och kan därför varna varandra om fullskalaflyg dyker upp.

När fullskalaflyg närmar sig flyger vi direkt ner under 120m höjd.

 

Vi har aldrig haft några incidenter med fullskalaflyg under våra 39 år varken på S-landa eller på de andra flygställena som vi modellflyger på.

 

Ringsjöbygdens Modellflygklubb.  2018-05-22
Bengt Rosberg / Säkerhetsansvarig

 

 

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.800702
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.62236
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-16 20:22:25
Ändrad datum
2018-06-28 16:58:47

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
350 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28