Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Anti-Gravity League MFK
Organisation
RCFF, SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Brattforsheden flygplats
FSF_id
FSF-146
Ma_db_id
SE-10106
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Modellflygverksamhet i modern tid på Brattforshedens flygfält har utövats sen början av 1970-talet med radiostyrda modellflygplan och friflyg utan incidenter. Det har åtminstone sen 2005-05-15 funnits uppgift i de Lokala säkerhetsföreskrifterna för Brattforshedens flygplats (ESSM) som tillät modellflygning över flygplatsen upp till 300 meter AGL. Det har ej inträffat någon incident med fullskalflyget fram till idag. Brattforshedens flygklubb har ansett att modellflygning kan tillåtas upp till 300 meter AGL även enligt de idag gällande Lokala föreskrifterna från 2010-03-20 som bifogas under Avtal med lokal trafikledning (även om det ej är sådant avtal i egentlig mening). I övrigt är terrängen och omgivningen sådan att man har god uppsikt åt alla håll och vi som modellflygare måste lyssna på Brattfors flygradio 123.60 MHz när vi modellflyger och landa omedelbart om något fullskalaflygplan skall starta eller landa. Trafikvarvets höjd framgår av flygplatsens lokala säkerhetsföreskrifter. Närmaste kontrollerat luftrum är Karlstad TMA över fältet på 4500 fot MSL. På Brattforshedens flygplats träningsflygs radiostyrt konstflyg i klass F3A och radiostyrt segelflyg i klass F3B, vilka båda är internationella FAI klasser. För att t ex flyga konstflyg i F3A klassen enligt FAIs regelverk och utföra manövrerna inom “flygboxen” som definieras i regelverket behövs en höjd på ca 300 meter. För segelflyg i F3B klassen finns också ett behov av att flyga upp till åtminstone 300 meter när planet vinschas upp, vilket är det startförfarande man använder i denna klass, under normala förhållanden ger en vinschning planet en höjd av 250-300 meter varpå följer flygning enligt de moment som flygs (speed, distans, termik).
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring, Karlstads MFK som också fpr flyga på flygplatsen har egen klubbförsäkring från IF för alla sina medlemmar utöver försäkring från SMFF och i förekomande fall från RCFF. För att få flyga modellflyg på flygfältet måste piloten ha ansvarsförsäkring enligt våra lokala säkerhetsföreskrifter.

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
skerhet_agl_mfk_2.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Flygfältet är ett fullskalflygfält och allmänheten varnas t ex med vägskyltar Varning för lågflygande flygplan NO och S om fältet på väg 756 så allmänheten kan därigenom förstå att flygverksamhet kan förekomma på fältet, även om skyltarna inte är varning för modellflygplan. Vid hangarerna där den officiella infarten är om man skall köra in på fältet är det en vägbom (ej låst). Vid parkeringen är det betongavspärrning som hindrar fordon att åka ut på fältet. Varken Brattforshedens flygklubb eller Kulturreservatets bestämmelser tillåter körning med fordon på fältet (dock har modellflyget tillåtelse att lasta ur och i utrustning enligt Lokala fältreglerna Brattforshedens flygplats. All parkering för allmänheten sker på skyltade parkeringsplatser.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Friflyg, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Friflyg sen ca 1950-talet, radioflyg sen ca 1970.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Öppen hedmark, gräs (fullskalflygplats ESSM)
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Minsta avstånd från flygområdet till närmsta byggnad är ca 60 meter, där ingen bor permanent. Närmsta avstånd till bostadshus från flygområdet i dess NÖ hörn är ca 200 meter.
Lokala säkerhetsreglerna tillåter inte att modellflygning sker över allmän väg såsom väg 756 men vi har även valt att inte flyga över vägen i norra delen av fältet fastän den har vägbom som hindrar allmänheten att köra åtminstone fordon på vägen.
I övrigt hänvisar vi till säkerhetsreglerna som vi följer för flygning. Alla byggnader i närheten av flygområdet är markerat på kartan för flygområdet, som skall läsas tillsammans med lokala säkerhetsföreskrifterna. Observera att säkerhetsföreskrifterna och kartan kan komma att justeras efter krav/önskemål från TS för att kunna få tillstånd enligt denna ansökan,

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal_agl_mfk_lokala_freskrifter_essm_-10.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Här kommer Anti-Gravity League MFK’s kompletteringar för sitt fält, Brattforshedens flygplats.
Motivering av höjdönskemål:
Det flygs även helikopter i FAI F3C klassen (konstflyg helikopter) på flygfältet och i den klassen kan man nå höjd av ca 300 meter
när man flyger inom den “flygbox” som är definierad i FAI’s regelverk.
Säkerhetstänkande/åtgärder:
Brattforshedens flygklubb som är ansvariga för säkerheten vid Brattforshedens flygplats
har ett nära samarbete med Anti-Gravity League (AGL) MFK och Karlstads MFK, som är de två modellflygklubbar
som har överenskommelse med flygklubben att flyga modellflyg på flygplatsen i enlighet med
gällande lokala föreskrifter för Brattforshedens flygplats samt övriga gällande bestämmelser.
Den fält- och säkerhetsansvarige i AGL MFK är även medlem i Brattforshedens flygklubb för att hålla sig
informerad om Brattforshedens flygklubbs aktiviteter och önskemål hur modellflyget skall bedrivas vid fältet,
och för att enklare kunna hålla Brattforshedens flygklubb informerad om modellflygverksamheten vid fältet
Den fält- och säkerhetsansvarige i AGL MFK är även medlem i Karlstads MFK för att på samma sätt
enkelt kunna informera den klubben om t ex säkerhetsrelaterad information från Brattforshedens flygklubb
och AGL MFK.
Kontakter
1) Brattforshedens flygklubb:
———————————————————————————- 

Från: Kim Bergman [mailto:1kimbergman@gmail.com]
Skickat: den 28 maj 2018 21:12
Till: Bo Edström <boem@telia.com>
Ämne: Re: AGLs ansökan till Transportstyrelsen.

 

 
Modellflyg på ESSM Brattforsheden.
Brattforshedens Flygklubb har i många år samarbetat med modellflygklubbar
och har inget emot att ha en max höjd på 300 meter vid modellflyg.
Detta är även infört i våra nuvarande lokala föreskrifter.Kim Bergman Ordf. Brattforshedens Flygklubb
Jonsbyn 408, 660 60  Molkom, 0553-140 11, 070-832 62 19.

————————————————————————-
2) Karlstads flygplats Trafikledning:
Brattforshedens flygklubb har kontaktat  Karlstads flygplats Trafikledning
och frågat om de har några synpunkter på att modellflyg får flyga upp till
300 meter över marken vid Brattforshedens flygplats.

————————————————————————————- 

Från: Kim Bergman [mailto:1kimbergman@gmail.com]
Skickat: den 30 maj 2018 18:15
Till: Bo Edström <boem@telia.com>
Ämne: Karlstad tornet

 

Hej Bo

Talade med ansvarig i Karlstad tornet.

Göran Skirby 073-050 88 11

Utanför kontrollerat luftrum som det gäller här har de inget emot en maxhöjd på 300 meter.

De vill att det finns med i Svenska Flygfält om detta, även utmärkt på flygplatskartan som det gör nu.

Även ett samtal till tornet om det är något större arrangemang på gång så de kan lämna upplysning till piloter som kommer i området.

 

Kim Bergman Ordf. Brattforshedens flygklubb

 

—————————————————————————-
Friflyg – Ja
Med vänlig hälsning
Bo Edström
Fält- och säkerhetsansvarig Anti-Gravity League (AGL) MFK
och kontaktperson mot Brattforshedens flygklubb för AGL MFK och Karlstads MFK
0706260798
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.60917
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.91360
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-09 05:56:53
Ändrad datum
2021-06-21 19:23:46

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28