Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Eget fält
Modellflygklubb
RCFF
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Igelösa flygfält
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
250 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Verksamhet mestadels med segelflyg. Flyger alltid med spotter vid flygning över 120 m. Fältet endast tillgängligt för privat ändamål.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Avskilt läge, enskild (privat) väg fram till fältet. Fältet endast tillgängligt för privat ändamål.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
4 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Åkermark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

250 meter till närmsta bebyggelse

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
yttrande_odarslv_igelsa_1.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.763333
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.255000
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2019-03-25 21:36:09
Ändrad datum
2021-06-30 15:22:23

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2019-2400

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
250 m
TS beslut
Godkänd2019-06-26