Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Ändring av befintligt godkännande
Modellflygklubb
Östersunds Modellflygklubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Optands flygplats
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
250 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Bedriver verksamhet med termikflygning med segelflygmodeller samt jet- och aerobatic-flyg. Dessa flygaktiviteter behöver en högre höjdgräns. Motsvarande verksamhet har bedrivits sedan lång tid tillbaka på samma plats i samverkan med de andra aktörerna på fältet utan incidenter eller problem.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltregler_mfk_modellflygflt_rev6_2019.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Endast piloter tillåts på fältet. Depåområdet skiljs med staket från besökare. Ingen flygning tillåts över åskådare och parkering/depå. Säkerhetsregler anslagna viss fältet. Se också de lokala säkerhetsreglerna och överenskommelse mellan brukarna på fältet. Se bilaga under Avtal lokal flygledning.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Ca 40 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog, Flygfält
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

All bebyggelse i närområdet tillhör övriga brukare av flygfältet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
optand_modellflyg_20190521.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

I vårt avtal med de andra klubbarna på fältet har vi kommit överens om överflygningsförbud över vårt flygområde. Detta är inskrivet i flygfältsmanualen. De 200 meter GND som vi ansökt om som vårt höjdtak räcker för vårt behov och fungerar väl tillsammans med de andra brukarna av fältet. Vi har också använt den höjden sedan många år tillbaka och utan att det inneburit incidenter med fullskalaflyget eller fallskärmshopparna.  Med 200 meter GND har vi fortfarande god separation upp till Frösö TMA som ligger på 323 GND.

Spotter används vid flygning över 120 meter GND.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
63.124593
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.814223
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-03 10:15:33
Ändrad datum
2021-06-30 22:28:56

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
250 m
TS beslut
Godkänd2019-06-26