Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Ljungby RC-klubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Ljunglanda
FSF_id
FSF 43
Ma_db_id
SE 5860
Sökt höjdgräns
500
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Se under “Kommetarer om höjd och säkerhet
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Flygförbud över de områden där människor uppehåller sig. Se skiss över fältet.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
2 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Industriområde 100 m

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Ljungby RC klubb FSF-ID 43 Ma-db ID: SE8560

Vi bedriver bla segelflyg och hittar man termik så kommer man lätt över 120meter höjd
Vi har tät kontakt med dem närmaste flygfälten.
Vi har kontakt lista över säkerhets ansvariga på hemsidan
Vi bedriver normalt inte fri flyg.

Tillägg 2018-07-03
Vi har telefon och radio kontakt med Feringe flygplats men det gäller främst Feringe JMFK.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.805961
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.909002
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-14 15:44:47
Ändrad datum
2021-06-30 22:54:26

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
500 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05