Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Team Tornado
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Ullnatoppen
FSF_id
FSF 589
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
200 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vi ansöker om en flyghöjd om 200 m. Detta hang är ett av de bästa hangflygställena i Stockholmsområdet. Hanget har stor yta för landning väster om hanget. Vid god väderlek kan man få inslag av termik i hanglyftet. Då platsen används endast för flygning med segelflygplan är tillgänglig maxhöjd avgörande för säkerheten. I om med att lyftet på hanget varierar så behöver man kunna utnyttja stunder med bra lyft och ta höjd som kan användas när lyftet är svagt eller uteblir. Utan god höjd blir det svårare att planera och utföra en kontrollerad landning på avsedd landningsyta. Det har flugits på platsen över 20 år utan några incidenter.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
ullnatoppen_sakerhetsregler.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Vi flyger vanligtvis med modeller som väger mindre än 2 kg. Många av modellerna vi flyger är byggda av mjuka material såsom frigolit, EPP och packtejp. Detta minskar risk för skada. Platsen ligger avsides så det väldigt få personer som vistas i området. Platsens läge och form gör att man har fri sikt åt all håll. Det är lätt att upptäcka annalkande personer så att de kan informeras om flygverksamheten. Se även dokumentet med lokala säkerhetsregler.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Segel
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
över 20 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog, Vatten
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Närmsta infrastruktur är ABT:s verksamhet för schaktmassor samt fjärrvärmeverket som drivs av EON. De ligger ca 200 respektive 300 meter bakom (söder) om pilotrutan. Till Arninge industriområde är det drygt 500 meter. Avståndet till väg E18 är drygt 500 m.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Platsen är ett flygställe för hangflyg med segelmodeller. Flygstället är en gammal tipp för schaktmassor. Det är en kulle vars höjd är ca 70 m över omgivande terräng. Från kullen har man fri sikt åt alla håll. Eventuellt annalkande flyg kan upptäckas på långt håll.
Flygstället används mest vid nordlig vind. Det betyder att flygning sker vanligen norr om pilotrutan, ut mot Ullnasjön. Flygning kan även ske vid ostlig vind. Då sker flygning på östra sidan av toppen.
Platsen används även för skärmflygning vid nordlig vind. Vid samtidig skärmflygning sker samverkan mellan modellflygarna och skärmflygarna. Det kan tex vara att dela upp flygningarna tidsmässigt så att modellflygning och skärmflygning inte sker samtidigt eller att begränsa antalet modeller i luften samtidigt som skärmflygning pågår. Det har modellflugits på platsen i över 20 år utan någon incident.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.470989
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
18.144149
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2021-03-26 19:20:30
Ändrad datum
2021-10-21 11:24:53

Administrative Info

Hör till ärendenummer

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

2021-05-03: Godkänd flyghöjd 200 meter. Vid flygning över 120 meter krävs caller. /Anna Ahlberg

TS beslut höjdgräns
200 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28