Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Vallentuna Modellflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Gullbro (del av Vallentuna flygfält)
FSF_id
FSF12
Ma_db_id
SE6099
Sökt höjdgräns
50 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
anskan_luftrum_vallentuna_mfk_v2.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Flygfält: I kanten av Vallentuna flygfält, besöksadress Hagbardvägen, Vallentuna.

Modellflygverksamheten bedrivs för närvarande enligt ”drönarreglerna”.

Kontaktperson i luftrumsfrågor: Frank Renner Solbergsvägen 34, lgh 1203 194 57 Upplands Väsby Tel 070-7351177 E-post frenner64@gmail.com

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Se kartskiss

Typ av luftrum
Kontrollzon CTR
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Fältet har varit i användning för modellflyg sedan lång tid tillbaka utan säkerhetsproblem.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.542080
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
18.041262
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-30 07:53:51
Ändrad datum
2021-06-30 22:57:55

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
50 m. De är enligt föreskriften godkända upp till 50 m så länge de inte ligger inom 5 km från banorna. Om de ligger innanför måste de ha ett godkännande från flygplatsen.
TS beslut
Godkänd2020-07-10