Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Ystad RFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
Fältnamn
Hammars backar
FSF_id
FSF48
Ma_db_id
SE5745
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Se “Kommentarer om höjd och säkerhet”
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
ystad_rfk_anskan_om_tillstnd_fr_modellflygflt_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se “Kommentarer om höjd och säkerhet”

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Segel, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
mer än 40 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Vatten
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal_luftfartsverket_hammars_backar.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Säkerhetstänk/åtgärder:

Segelflyg har bedrivits på hanget vid Hammar under lång tid tillbaka. I slutet på 1970-talet var det mycket hög aktivitet , kunde under semesterperioden var ett 40-tal modellflygare samtidigt på hanget. I dag är aktiviteten väldigt sporadisk. I Ystads Radioflygklubb finns det några få medlemmar som vill kunna flyga på hanget.

I vår ansökan gäller det den västliga delen av syd-västhanget. Vi använder  cirka 250 meter av hanget som sedan sträcker sig flera kilometer österut.

Verksamhet med Hängglidare och Skärmflyg är vanligt förekommande längs hela den lämpliga hangformationen.

Vid flygning med modeller måste uppmärksamheten på annat flyg vara stor.

Om hängglidare/skärmflygare är aktiva i ”vårt” område avstår vi från att flyga.

Så har detta hanterats tidigare också.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.4031
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.0129
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-16 11:39:06
Ändrad datum
2021-06-30 23:22:14

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd 2018-08-17