Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Trollhättans MFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
<7 kg, 7-25 kg
Fältnamn
Trollhättans modellflygfält
FSF_id
FSF-115
Ma_db_id
SE-12094
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
kartskiss_flygomrde.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Kontrollzon CTR, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
tmfk_avtal_med_acr_2.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.3292
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
12.3588
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-17 10:25:09
Ändrad datum
2018-06-28 17:16:17

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28