Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Östersunds Modellflygklubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Optands flygplats
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
250 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Flygområdet används för flygning med ffa jetmodeller och större modeller som kan behöva asfaltsbana samt vid modellflygträffar/tävlingar. Vid modellflygaktivitet på bana 18-36 sker detta antingen genom att Östersunds Modellflygklubb hyr hela flygfältet för modellflygträff eller att modellflygning annars sker efter direkt överenskommelse med mototflygklubben för varje tillfälle. Vid sådan flygning krävs medlemsskap både i motorflygklubben och modellflygklubben vilket gör kommunikationen enkel. Vid all modellflygaktivitet på bana 18-36 sker radiopassning samt att spotter/caller används.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltregler_mfk_modellflygflt_rev6_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Vid modellflygträffar finns särskild säkerhetschef utsedd och depåområde och publik är skilt från flygområdet med avspärrningar och ingen utom deltagande piloter tillåts inom flygområdet. Radiopassning tillämpas alltid. Vid enskild flygning efter överenskommelse med motorflygklubben finns också alltid radiopassning och extra person som övervakar flygområdet. Om fullskalaflyg aviseras eller upptäcks landar alltid modellflyg direkt.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Ca 25 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Flygfält, asfalt och gräs
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

All bebyggelse inom närområdet tillhör brukare av flygfältet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal_ope_bana_18-36_2019-05-21_1.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Fältet används av Östersunds flygklubb och sporadiskt av Östersunds segelflygklubb. På fältet finns också Östersunds Fallskärmsklubb och Östersunds Modellflygklubbs ordinarie fält. Alla verksamheterna har sedan många år samsats om utrymmet på ett säkert och problemfritt sätt och har bra kommunikation med varandra. Den sökta höjden på 250 meter GND har också en rimlig säkerhetsmarginal till Åre/Östersund TMA som ligger på 323 meter GND. I lokala avtal regleras säkerhetsfrågor, t ex att inga modellflygplan är i luften då fallskärmshoppare är på väg ner.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
63.127378
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.801872
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2019-03-11 00:00:42
Ändrad datum
2021-06-30 22:19:37

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2019-2400

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
250 m
TS beslut
Godkänd2019-06-26