Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Aeroklubben Modell i Göteborg
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Lexbydals Modellflygfält
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
faltregler_lexbydal.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Enligt lokala säkerhetsregler

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Drone-race
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
2019-05-01
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Landsbygd. en lantgård, 300m

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Inom 120 metersgränsen, Dronerace flyger normalt ca max 5 m högt, skyddsnät finns för piloter.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
57.771824
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
12.130824
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-10-01 13:16:31
Ändrad datum
2021-06-30 10:59:58

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28