Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
MFK Vingarna
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg över 25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Forslanda (Västerslätt)
FSF_id
FSF-ID 238
Ma_db_id
SE5898
Sökt höjdgräns
600 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
För att träna flygning av segelflyg, Vi flyger inom CTR så vi flyger i kontrollerat luftrum
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
sakerhetsregler_vingarna_umea_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

all anslutning till fältet sker från sidan bakifrån man kommer först till “publikplats sen till depån sen ut till fältet över en traktorväg som har 1,5 m diken på bägge sidorna.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
1982
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

ingen bebyggelse i närområdet en väg ca 450m bort syns på kartan över fältet

Typ av luftrum
Kontrollzon CTR, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal_atc_umea_vingarna_1.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
63.852919
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
20.200888
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-03-20 10:44:13
Ändrad datum
2021-06-30 22:51:41

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL2020-2446

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
600 m. All flygning upp till 600 m är endast godkänt så länge ATC Umeå är öppet.
TS beslut
Godkänd2020-07-10