Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
F15 Flygklubb modellsek
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Söderhamn flygplats
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
150 m, 150 meter normalt och 300 meter vid flygträff
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vi flyger stora jet och propellerplan.Vi har en mycket god uppsikt över området samt att vi alltid har caller.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, Hemförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Vi flyger alltid med spotter/caller.Vi meddelar fälthållaren när vi ska flyga, då får vi information om det är någon verksamhet på gång.Han informerar även andra som har för avsikt att besöka flygplatsen att modellflyg kan pågå.Vi lämnar alltid företräde för annat flyg. Området är inhägnat av staket med lås på grindarna.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Jet, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
1998
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

600 meter

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
20210430_missiv_modellflygtillstand__f15.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
20210430_karta_modellflygomr_f15.pdf
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Vid modellflygaktivitet används varselkläder. Man avlyssnar också flygradio på fältets frekvans 123.525 MHz för att ha kontroll på annan aktivitet som berör fältet.  Platsen är inte publikt tillgänglig.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
61.268237
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
17.082335
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-07 14:05:39
Ändrad datum
2021-06-30 22:07:17

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

2021-05-24: Flyghöjden 150 m och 300 m godkänns med caller, vid flygning över 120 m.

TS beslut höjdgräns
150 m och 300 m
TS beslut
Godkänd 2018-06-28