Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Emmaboda MFK Struten
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Skuteryd
FSF_id
Ma_db_id
SE-11968
Sökt höjdgräns
350 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Motivering till sökt höjd (500m): Med spotter skulle detta möjliggöra termikflygning med seglare. Då det är mycket lite annan flygtrafik i området och sikten är god så kan spottern tidigt meddela piloten att modellen ska tas ner på en höjd under 120m om annan flygtrafik skulle vara på ingång. När beslut om godkänd höjd meddelats av TS gällande Emmaboda MFK Strutens modellflygfält i Skuteryd ämnar vi att skicka ut denna information till närliggande flygklubbar och vid behov även kontakta tornet i Ronneby.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
emmaboda_mfk_struten_skerhetsregler_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Ingen flygning får ske över infart, parkering eller depå.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 1977
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Villa. Avstånd ca. 790m

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.606863
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.603645
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-08 21:24:02
Ändrad datum
2021-06-30 23:10:21

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
350 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28