Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Ändring av befintligt godkännande
Modellflygklubb
Finspångs MFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
Fältnamn
Hästhagsfältet
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE-11975
Sökt höjdgräns
400 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Klubbens medlemmar har sedan start 1976 i huvudsak ägnat sig åt segelklasser med FAI-regler och nationella regler. För att kunna fortsätta med dessa aktiviteter krävs höjd enligt ansökan. Aktuella avstånd till flygplatser: -Norrköping 30 km -Linköping 35 km -Hällesta sportflygfält 14 km
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Flygförbud över byggnader och fotbollsplaner inom 500 m -gränsen SV om fältet. Ingen överflygning under 50 m av åskådare eller icke deltagande personer.
Alltid nedtagning under 120 m när fullskalig lufttrafik uppmärksammats i närområdet.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
2007
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Skola, rekreationsområde.
Se fältkartan.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Nedtagning som tidigare kommenterats till 120 m vid observation av fullskalaflyg i närheten av fältet.
Ansökan ligger med marginal under TMA.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.716000
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.811300
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2019-03-03 11:44:16
Ändrad datum
2021-06-30 15:19:08

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2019-2400

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
400 m
TS beslut
Godkänd2019-06-26