Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Valdemarsviks Modellflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Stjärnlanda
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Tredje person kommer inte fram till fältet utan att passera “piloter” under pågående flygning. Fältet privatägt.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
5 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

500 meter till närmsta bebyggelse.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Flyger under 120 meter, fältet inte publikt tillgängligt. Tillämpar de gemensamma  säkerhetsreglerna (SMFF/RCFF)

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.111403
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
16.670711
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-12-14 11:33:42
Ändrad datum
2021-06-30 10:41:46

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28