Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
TMFK Dackeflyers
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll, <7 kg, 7-25 kg
Fältnamn
Ebbalycke. Tidigare ESMW
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Då vi strävar efter att minimera störningarna mot bostadsområdet söder om fältet vill vi kunna flyga så mycket som möjligt över omgivande skogsområden. Fältet lämpar sej dessutom bra för termikflygning, varvid det krävs ”högre” luftrum Vårat fält är ett fd. allmänflygfält ESMW Flygsäkerhetsmässigt ligger fältet så nära tätbebyggt område att allmänflygets lägsta flyghöjd torde vara 1000 ft AGL.Dessutom ligger närmaste flygfält ca 4 mil norr (Växjö) och söder (Ronneby) om så vi ligger långt utanför kontrollsoner.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
skerhet-ebbalycke_tmfk.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

All flygning över eller mot depåområde, åskådare, och parkering är förbjuden.
Alla eventuella åskådare hänvisas (vid flygning) till den belagda (cementplattor) delen
av depån, närmast hangarbyggnaden.Byggnaden ger ett visst skydd.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 1990 talet, över 20 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog, Bräkneån
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Bostadsområde drygt 5-600 meter SSV om
södra banänden.Byväg ( Tingsmålavägen) ca 200 meter Öster om
fältet, delvis skog mellan.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.543786
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.975658
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-03-27 21:09:11
Ändrad datum
2018-06-28 13:41:24

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28