Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Alingsås MFK
Organisation
RCFF, SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Alingsås flygplats
FSF_id
FSF 125
Ma_db_id
SE 11937
Sökt höjdgräns
120 m, 300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
amfk_fltregler.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se bilagda fältregler och kartskiss

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Enstaka byggnader, 350 m

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Motivering av höjdönskemål

300 meter.
Vårt höjdönskemål behövs främst vid träffar, tävlingar, uppvisningar eller andra speciella tillfällen då det ibland flygs med större modeller och flyghöjden i vissa manövrar kan komma att överstiga 120 meter. Denna typ av tillfällen med flygning på högre höjd har historiskt inträffat ett tiotal gånger varje år. I normalfallet flyger vi inte över 120 meter, men för att säkerställa att kunna göra detta vid nämnda tillfällen ansöker vi om detta.

Säkerhetstänkande/åtgärder
Vi ligger inte inom CTR. Närmsta CTR (Landvetter) är mer än 20 km bort fågelvägen från vårt flygområde.

Vid de speciella tillfällen som nämns ovan kommer en flygsäkerhetsansvarig att utses för respektive tillfälle. Denna person övervakar eventuell trafik i närområdet för att kunna varna om annan flygverksamhet rör sig in i vårt flygområde.

Kontakter
Alingsås Modellflygklubb har varit etablerad på nuvarande plats i 33 år. Det har aldrig skett några olyckor i vår verksamhet.Vi är goda grannar med de aktörer som finns på Alingsås flygfält, Göteborgs Segelflygklubb, Alingsås Flygklubb och Göteborgs Veteranflygsällskap.Som man kan utläsa av kartan över vårt flygområde gränsar våra verksamheter till varandra på så nära håll att det alltid är lätt att se och höra vad som händer i respektive verksamhet.

Vi har en god och långsiktig relation med våra grannar och visar ömsesidig respekt för våra verksamheter.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
57.948803
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
12.572425
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-16 15:21:51
Ändrad datum
2021-06-30 15:07:48

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28