Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Åhus Modellflygklubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Rinkabyfältet
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Flygning med större flygplan med tyngdpunkt på turbindrivna kräver högre flyghöjd. Fritt fält och få överflygningar av bemannade flygplan.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
hus_modellflygklubb_rinkaby_lokala_skerhetsregler.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Finns reglerat i de lokala reglerna

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
1988
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Militärt övningsfält
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Enstaka byggnad finns i gräns med flygområdet. Ingen överflygning av allmänna vägar sker.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal_fortifiaktionsverket_rinkeby.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Finns reglerat i lokala bestämmelser

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.980750
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.293983
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2019-03-10 21:02:27
Ändrad datum
2021-06-30 22:14:28

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2019-2400

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2019-06-26