Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Arvika MFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Arvika flygplats
FSF_id
FSF 111
Ma_db_id
SE 11949
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Se bifogad fil med säkerhetsregler mm.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
anskan_ts_arvika_mfk.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se bifogad fil med säkerhetsregler mm.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
sedan 1980
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Se bifogad fil med säkerhetsregler mm.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Se bifogad fil med säkerhetsregler mm.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.672710
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
12.637263
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-31 14:44:57
Ändrad datum
2021-06-21 21:14:57

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05