Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Roslagens flygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, Flyg över 25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Eke modellflygfält
FSF_id
FSF 18876-47
Ma_db_id
SE B265
Sökt höjdgräns
500 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Den utökade flyghöjden motiveras med verksamheten som beräknas vara: Segelflyg: Här sker normal flygning på 300-400 m . Undantagsfall upp till 500 m. Turbinflyg: Normalt på 200-300 m. Ibland något högre. Motorflyg Aresti och Imac: Vissa modeller är relativt stora, upp till 2 m spännvidd. Därmed blir flyghöjden högre. Här kan träningsflyg ske på upp till 450 m. Normalt betydligt lägre. Majoriteten flygverksamheten sker på en maximal höjd av 200 m. Ofta lägre. Ur flygsäkerhetssynpunkt är 500 m, 100 m under undersidan på TMA som är 600 m. Därmed finns en marginal dit.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring, Hemförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
faltregler_eke_modellflygfalt.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

De områden där det finns risk 3:e person skada är omhändertagna i våra fältregler.
Där de nämns som ej tillåtna att överflygas. Se bifogade lokala fältregler, punkt 6.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Friflyg, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
2 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Eke gård är den bebyggelse som ligger närmast. 400 m.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Ur flygsäkerhetssynpunkt är 500 m, 100 m under undersidan på TMA som är 600 m.
Därmed finns en marginal dit.
Under de två år som modellflyg bedrivits på fältet har det mycket sällan överflugits av fullstora flygplan. De få tillfällena på mycket hög höjd.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.812013
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
18.782722
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-10-28 13:15:46
Ändrad datum
2021-06-30 15:14:08

Administrative Info

Hör till ärendenummer

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
500 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28