Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Ändring av befintligt godkännande
Modellflygklubb
Västerås Flygklubb Modellflyg
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, Flyg över 25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Johannisberg Västerås ESSX
FSF_id
FSF-ID27
Ma_db_id
SE12108
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Klubben vill kunna arrangera segelflygtävling och träning och då behövs den högre höjden. Bana 16 är en bana som används mycket sällan, bara vid kraftig sidvind, och då flyger inga modeller. Bärbar radio finns hos ansvarig Kaj Johansson då man måste ha tillstånd för duplex radio. Vi har använt platsen för radiostyrt modellflyg under många år tidigare.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
lokala_faltregler_johannisberg_essx.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Fältet är enskilt område med tillträde förbjudet för obehöriga och ev besökare får följa med den flygande medlemmen samma regler gäller även stora flyget. Depå är planerad på kanten utanför banan enl skiss.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 1940 talet
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Inga bostäder i närheten men ett koloniområde utan för fältområdet. Två gamla hangarer också utanför flygområdet. Båda platser är bullerkänsligt område och behandlas så i flygplatsens rutiner.

Typ av luftrum
Trafikzon ATZ
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
kommunikation_johannisberg_ats_vasteras.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Vårat fält är ett ATZ vilket betyder avgränsat okontrollerat luftrum. Västerås är inte inblandade i regleringen av vårt ATZ. Det är anmälningsplikt via mail för att flyga in i ATZt. Det är känt att det bedrivs fallskärm, segel- och modellflyg. Om det förekommer modellflyg kommunicerar vi vad vi ska göra och dom leder trafiken över eller runt oss eller till oss om någon vill. ATZ är 1000 fot msl.

Modellflygsmärkning finns i kartan Svenska flygfält.”

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.58046
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
16.49731
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2021-01-07 15:11:54
Ändrad datum
2021-06-30 15:23:50

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28