Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Marks ModellFlygKlubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
<7 kg, 7-25 kg
Fältnamn
Marklanda
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, Klubben har tecknat en egen försäkring som täcker alla typer av skador som kan uppkomma i samband med en olyckshändelse. Försäkringsbolag är Länsförsäkringar

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
bilaga_11_skerhetsregler_fr_mark_modell_flyg_klubb_6_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Säkerhetsreglerna och försäkringen. Besökare och åskådare måste vistas i depån som på 3 sidor är omgiven av ett 3,5 m högt skyddsnät och på den 4:de sidan av en trädridå.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
43 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Närmaste bebyggelse c:a 250 m. Järnväg 93 m. R41 150 m. Fältet begränsas av raviner och höga trädridåer. Bakom fältområdet (söderut) finns det i omedelbar anslutning en hög trädridå som på ett effektivt sätt skiljer oss från Viskadalsbanan och R 41.
Den väg som till synes delar flygområdet (Daltorpsvägen) är inte trafikerad. Dels är den skyltad ”genomfart förbjuden” och dels är den inte underhållen på mer än 20 år. Vägen användes bara för transport av jordbruksmaskiner.

Typ av luftrum
Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Motivering av höjdönskemål;
Vi har endast 120 meter som önskemål. Vi kände nog att vi saknade riktigt bra motivering för att begära högre höjd

Säkerhetstänkande/åtgärder:
Vi har kontakt med den lokala flygklubben (Örestens FK). Den ligger dock på stort avstånd från vårt fält och det sker sällan några överflygningar

Kontakter:
Vi har som sagt kontakt med klubben ifråga. En av våra medlemmar i modellflygklubben är även aktiv i Örestens flygklubb. Han bevakar vår talan där liksom han är den förmedlande länken till oss.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
57.473927
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
12.607160
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-03-29 10:39:20
Ändrad datum
2018-06-28 16:04:53

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28