Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
RFK Gripen
Organisation
RCFF, SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Kågeröd flygplats
FSF_id
FSF 42
Ma_db_id
SE 5998
Sökt höjdgräns
400 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Se under Kommentarer om höjd och säkerhet.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltregler_rfk_gripen_2017.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se bilagda fältregler

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
23 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Enstaka bostäder, 550 m

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
simmelsberga_kontrakt.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Eftersom vårt fält är, dels mycket lämpat för segelflyg med stora seglare, och dels eftersom vi anordnar tävlingar vart år där man vid ex Imac idag lätt kommer upp på 500m i högsta klassen anser vi oss behöva den höga flyghöjden. Efter 23 år utan incidenter tror vi oss ha ganska bra koll på våra rutiner exempelvis nedan Vi använder och har alltid använt oss av spotters vid dessa “evenemang” och alla piloter är väl införstådda med att vi har väjningsplikt och därmed omedelbart tar oss under 120m vid den händelse att något fullskala närmar sig “vårt” luftrum.

Tillägg 2018-06-04:

För att inte behöva vänta på någon form av avtal med Ljungbyhed gällande TMA väljer vi att sänka vår “begärda” flyghöjd till 400m dvs 50m separation till Ljungbyhed TMA 450m.
Vad gäller koordineringen med fullskalaflyget i Kågeröd kan man väl börja med att säga att det hör till ovanligheterna att där landar någon och när så sker har vi ju givetvis som tidigare påpekats 100% väjningsplikt och man behöver aldrig passera fullskalabanan för att landa. Jag bifogar också vårt kontrakt med våra  åtaganden gentemot arrendator/flygfältsägaren samt fullskalaflyget.
Bifogas under “Avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Tillägg 2018-06-06:
Efter samtal med ATS Ljungbyhed kom vi fram till att vi inte behöver kontakta dem för att flyga över 120m.
ATS Ljungbyhed öppettider är 08.15-16.15 vardagar övriga tider och helger är Simmelsberga okontrollerat luftrum och Malmö TMA ligger på 1350m.
Dagtid vardagar har vi inga som helst problem att hålla oss väl under 350m, men för att vi obehindrat skall kunna fortsätta stå som arrangörer för div tävlingar,
vill jag ogärna begränsa formuleringen i vårt fältgodkännande till 350m.  Vi har exempelvis tidigare varit arrangörer för SM-finalen i Imac (konstflyg) där man i dag i högsta klassen kan närma sig 450m.
Kan man tänka sig en formulering liknande enligt ATS? Andemeningen med detta skulle vara att skilja på vardags TMA och ändå hålla dörren öppen för tävlingar
som kan kräva  högre flyghöjder på tider då Ljungbyhed håller stäng och TMA därmed är 1350m?
Jag bad om att få svaret från ATS Ljungbyhed på mail för dokumentation och nedan finner ni det i sin helhet.
VH Carl-Inge Jönsson Säkerhetsansvarig Rfk Gripen
Från ATS Ljungbyhed

Hejsan Carl-Inge!
Ljungbyhed TMA har en undersida på 1500 ft (450 m) över havet. Så länge ni flyger vid Simmelsberga (som ligger under Ljungbyheds TMA) på en höjd som är lägre än 450 m över havet, så behöver ni inte få tillstånd av oss. Sen har jag förstått det att om ni flyger över 120 m så måste ni ha särskilda tillstånd från TS, eftersom 120 m är den höjd som TS bedömt att man kan visuellt se modellflygen från marken.
Du skriver att Kågeröd ligger på 276ft över havet, så då får ni räkna om den höjd ni flyger över marken till höjd över havet så att ni inte flyger högre än 450 m över havet. Skulle ni behöva flyga på 450 m, då är ni i Ljungbyheds TMA (när Ljungbyhed är öppet) och då behöver ni tillstånd av oss. Men jag måste ärligt säga att jag är osäker på hur det fungerar eftersom ni flyger så långt över 120 m. Jag vet inte i dagsläget hur ett sådant avtal skulle se ut, eller huruvida det går att utforma en sektor. Jag kan undersöka detta vidare, men får i så fall be om att få återkomma i slutet av v 24.
Vilka tidpunkter på året arrangerar ni tävlingarna? Ljungbyhed är endast öppet vardagar mellan 8.15 – 16.15. Vissa veckor på sommaren är Ljungbyhed helt stängt, även viss tid under vintern. När Ljungbyhed är stängt är Ljungbyheds TMA okontrollet luftrum och undersidan på Malmö TMA är 1350 m över havet.
Hoppas att detta var svaret på några av dina frågor.
Återkom om du har fler funderingar
Med vänliga hälsningar
/Anneli Strinnemark
ATS Ljungbyhed
ACR Aviation Capacity Resources AB
Phone : +46 (0)8 440 49 00 Fax:  +46 (0)8 440 49 20
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.995763
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.051018
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-15 10:00:22
Ändrad datum
2021-06-30 15:27:09

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
450 m när Ljungbyhed TMA är stängt
TS beslut
Godkänd2018-06-28