Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Team Tornado
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Aspberget
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
N/A
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
aspberget_sakerhetsregler.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Platsen är ett flygställe för hangflyg med segelmodeller. Vi flyger med små modeller, och eftersom vi uteslutande flyger med renodlade segelflygplan (det vill säga utan motor) begränsas flygområdet till ett litet luftområde på framsidan av berget där hanglyftet finns. Eventuella flanörer som vistas i skogsområdet passerar bakom flygområdet, och risken för incidenter är därför minimal. Ingen kan heller passera det lilla flygområdet oupptäckt. Det har flugits på platsen i 10 år utan någon incident.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Segel, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
10 år.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Skog, Vatten, Klippor
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Sankt Botvids väg passerar nedanför hanget, nära stranden på sjön Norra Aspen. Denna väg ligger dock inte inom flygområdet, då klippavsatsen och hanglyftet ligger längre upp i skogen. Se flygbild över området. Närmaste hus ligger 250 meter höger om flygområdet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Eftersom det endast flygs hangflyg (utan motordrift) begränsas flyghöjden naturligt till ca 50 meter över pilotens position.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.241144
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
17.794747
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2021-09-21 23:07:35
Ändrad datum
2021-10-11 11:27:08

Administrative Info

Hör till ärendenummer

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
TS beslut
Hos TS för samråd