Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Limhamns Modellflyg Klubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Bökeslund
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
100
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
faltregler_bokeslund_version_4.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Avskilt läge i slutet på enskild väg. Stängel mot betesmark och motocrossbana. Skyltar med information vid infart. Alla medlemmar hjälps åt för att minimera riskerna vid spontanbesök genom att avbryta flygningen och genom att informera.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
1976
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

180 m till motocrossbanans klubbhus, 240 m till slutet på allmän väg.

Typ av luftrum
Kontrollzon CTR, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal_limhamns_mfk-ats_esms_ver1.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Information om Limhamns Modellflyg Klubbs verksamhet på Bökeslund: Vi har funnits på flygfältet i 44 år och har aldrig haft någon incident med något fullskalaflygplan eller någon personskada. Alla medlemmar är väl insatta i reglerna och dessa skickas ut som mail vid behov och de finns även uppsatta vid flygfältet. Skulle något flygplan råka navigera in i “vårt” luftrum håller vi oss naturligtvis väl undan.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.569402
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.336355
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-11-26 20:15:24
Ändrad datum
2021-06-30 11:13:03

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
100 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28