Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
MFK Isbrytarna
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll, <7 kg
Fältnamn
Valla Gärde
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
50 m om inte annat avtalas med Arlanda CTR
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
bilaga_3_mfk_isbrytarna_2.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Kontrollzon CTR
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.692162
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
18.120659
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-16 13:53:37
Ändrad datum
2018-06-28 17:18:58

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
enligt ATS
TS beslut
Godkänd2018-06-28