Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Edsbyns Flygklubb, Modellflygsektionen
Organisation
RCFF, SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Edsbyns flygplats
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
600 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Motivering om utökad flyghöjd för godkännande enl. TSFS 2017:110 avseende Edsbyns flygklubbs flygfält, ESUY Sökt höjdgräns 600 meter På klubbens fält förekommer bl.a. verksamhet med modellsegelflyg i storskalaformat, ibland med spännvidder upp emot 7-8 meter. Dessa segelflygplan bogseras upp av ett motordrivet bogserflygplan till ca: 200 meters höjd, där frikoppling sker och segelflygplanet övergår till att försöka vinna och hålla höjd via termik. De större segelflygplanen har ibland nått höjder upp emot 1000 meter, men vi bedömer att vi kan begränsa flygningarna till 600 meters höjd. Det händer även att det flygs med motorflygplan (konstflyg och liknande) som har spännvidder på runt 3 meter och vikter omkring 20 kg. Sättet som dessa flygs på kräver höjder upp emot 4-500 meter för att medge en tillräcklig höjd vid t.ex. utgång ur spinn, vertikal dykande roll o.s.v. Storleken på fullskalafältet är 700 meter långt och 30 meter brett, så det är inget problem vid start och landning med den här storleken på modellerna. Flygfältet ligger i G-klassad luft. Frekvensen på flygrörelserna runt Edsbyn är ganska låg, och när det närmar sig ett flygplan kan man upptäcka det på ganska stort avstånd när man står vid fältet. Riskanalys Modellflygarna i Edsbyns Flygklubb har tillsammans med fullskalaflygarna gjort en riskanalys, där bl.a. risken för kollision med fullskalaflyg har behandlats. Detta har givit vid handen att vid modellflygning över 120 meter bör en observatör utses som har att övervaka luftrummet efter andra luftfarkoster och meddela piloter om detta, som då har att omedelbart flyga sitt flygplan till sådant läge att ingen kollisionsrisk föreligger. Samverkan med andra aktörer I Edsbyn som ligger i södra Hälsingland finns en unik anda där människor, föreningar och företag ofta ställer upp för, och accepterar varandras verksamheter. Det har hittills inte kommit in några klagomål på flygklubbens verksamhet, trots att flygfältet ligger relativt nära idrottsplatsen och samhället. Edsbyns Flygklubb Klubben som bildades 1947 har haft en modellflygsektion sedan dess. Radiostyrt modellflyg har förekommit i klubben sedan sextiotalet, men ökade under mitten på sjuttiotalet när flygmaterialen blev bättre och lättillgängligare. Modellflygarna och fullskalaflygarna har genom åren haft mycket bra relationer. Vi har därför kunnat samsas om utrymmet på och omkring flygfältet. En av anledningarna till detta har varit klubbens tisdagsträffar, som drog igång i början av sjuttiotalet. Där kan man på ett okomplicerat sätt ta upp saker man funderar över. Bl.a. fick modellflygarna på sjuttiotalet in denna text, ”Överflygning av fältet före landning extra viktigt p.g.a. modellflygning”, i Svenska Flygfält och AIP. Detta för att modellflygarna ska hinna landa eller hålla sig på betryggande avstånd från dessa. På kartan i Svenska flygfält är modellflyg utmärkt. Sammanfattning Edsbyns fullskalaflygfält är tack vare dess geografiska läge med sina fria ytor och G-klassad luft ett utmärkt flygfält att samsas på för modell- och fullskalaflyg. Edsbyns flygklubbs modellflygsektion har under lång tid bedrivit radiostyrd modellflygverksamhet på klubbens fält. Mest som rekreation, men också flygskolning för nybörjare. I och med att båda grenarna finns i samma klubb och gemenskapen är väldigt god mellan medlemmarna, har det fungerat mycket bra utan problem genom åren. Säkerheten har alltid hållits hög och hittills har inga olyckor eller incidenter inträffat. Utifrån de riskbedömningar vi tillsammans har genomfört och de möjligheter till åtgärder som där framkommit, känner vi oss mycket trygga vad gäller säkerheten mot såväl andra som mot oss själva och hemställer att Transportstyrelsen beviljar vår ansökan om godkänt modellflygfällt enligt TSFS 2017:110 avseende modellflyg på Edsbyns Flygklubbs flygfält med en höjdgräns på 600 meter. Edsbyn 2018-08-09 Göran Stigsson, Kassör, Edsbyns Flygklubb Kurt Edströms, Modellflygsektionen, Edsbyns Flygklubb Edsbyns Flygklubb Box 36 828 21 Edsbyn Telefon: +46 72 568 08 09 E-post: edsbynsflygklubb@outlook.com Hemsida: www.edsbynsflygklubb.se Organisationsnr: 886500-4603 Plus-Giro: 334-0031
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
regler_fr_modellflygning_p_edsbyns_flygflt.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Enligt SMFF:s, RCFF:S och dom lokala säkerhetsreglerna

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 1960-talet
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog, Vatten
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Idrottsanläggning och hyvleri/sågverk ca: 300 m. Reningsverk och väg ca: 500 m.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
komplettering_av_anskan_om_godknnande_av_edsbyns_flygflt_fr_modellflyg.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
61.386485
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.835321
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-08-09 23:03:58
Ändrad datum
2021-06-21 19:25:28

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
600 m
TS beslut
Godkänd2018-08-17