Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Laxå Mfk
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Venafältet
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
500
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vi flyger segelflyg, jetflyg och större konstflygningsmaskiner som behöver den utökade flyghöjden. Flygfältet ligger långt från närmaste flygplats och omgivningarna har en låg horisont så att ev. analkande bemannat flyg upptäcks i god tid.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

All flygning sker bara över start och landningsbanan samt över skogsmark öster om flygfältet. Ingen flygning är tillåten väster om startbanan.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan flygfältet bygges på 1960 talet.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Väster om flygfältet ligger Laxå motorstadion där det råder överflygningsförbud. När det arrangeras motortävlingar etc. på motorstadion flyger vi inte eftersom delar av flygfältet då används som parkering. Närmaste annan bebyggelse är ett villaområde mer än en kilometer sydväst om fältet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Vi tillämpar SMFFs och RCFFs gemensamma säkerhetsregler och dessa finns anslagna i depåområdet samt att alla medlemmar får ett eget exemplar. Vår flygverksamhet behöver högre höjd än 120 m. Vid flygning över 120 m har vi minst en person som har till uppgift att ha uppsikt om det närmar sig bemannat flyg och då uppmärksammar dom som flyger så att dom kan gå ner till en höjd lägre än 120 m.

Storflyget är borta sedan 5 år på venafältet!

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.979067
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.666748
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-09-05 12:25:18
Ändrad datum
2021-06-30 23:17:41

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
500 m
TS beslut
Godkänd2018-11-13