Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
MFK Thor
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Thorlanda
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Föreningen har medlemmar som träningsflyger inför SM-tävlingar i IMAC (international Mini Aerobatic Club) där modellerna har en spännvidd upp emot 3,5 m. Programmet som flygs kräver höjder upp till  300 meter. Därutöver har föreningen omfattande verksamhet med segelflyg. Föreningen har vidtagit åtgärder för att minska riskerna för kollision i luften.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
mfk_thor.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Flygfältet togs i bruk 1981, tidigare har modellflyg förekommit på olika fält sedan mitten 1970-talet.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Närmaste bebyggelse fabriksbyggnad cirka 700 meter från fältet. Ligger på förbjuden överflygningszon.

Vi har cirka 5 mil till närmaste flygfält

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Föreningens medlemmar bevakar  luftrummet om överflygning av civila flygmaskiner förekommer. Dessa flyger över 300 m.

Vi har cirka 5 mil till närmaste flygfält.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.408322
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
16.025153
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-15 18:14:37
Ändrad datum
2021-06-30 23:15:42

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-09-11