Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Hallstahammars MFK (fd KFUK)
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Valstafältet
FSF_id
FSF243
Ma_db_id
SE11989
Sökt höjdgräns
500 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Komplettering från Hallstahammars MFK (KFUK-KFUM:s Modellflygklubb U-275) Gäller fältnummer FSF id 243 Valstafältet Motivering till ökad flyghöjd till 500 meter: Det förekommer flygning av storsegel, (stora RC flygplan). Vi ämnar även ha vanliga flygningar och nationella tävlingar inom den grenen. Vi flyger även IMAC/ARESTI-flygplan. Säkerhetstänkande/åtgärder:Angående säkerheten när det gäller storsegel har vi en ”spotter” tillsammans med piloten för att ej tappa bort flygplanet när det är på högre höjd, för varje flygmaskin. Säkerhetsansvarig har ansvar för att ha koll på om det förekommer fullskala flyg i närheten. Det förekommer ofta flygverksamhet i Hallstahammar på fältet. Friflyg förekommer inte
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
kfuk_fltregler.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
1965
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
komplettering_hallstahammar.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Se bifogade kommentarer i fil under “Avtal med lokal flygledning eller motsvarande”

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.602
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
16.2738
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-16 12:57:54
Ändrad datum
2021-06-30 23:06:54

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
500 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28