Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Ystad RFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Fredriksberg
FSF_id
FSF257
Ma_db_id
SE12014
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Höjdönskemål 120 m. Flygning på Fredriksberg har bedrivits sedan 1970-talet. Flygning sker med el-drivna modeller, förbränningsmotordrivna modeller, jet-modeller och med el-seglare och segelflygplan samt helikopter modeller. Fältet är beläget nära havet och i området finns normalt inte termik för att göra någon större höjdvinst med segelmodeller. Säkerhetstänk/åtgärder: Flygning skall ske inom det tillåtna området som fältskissen visar. Ingen annan flygverksamhet förekommer i närområdet.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
ystad_rfk_tidigare_och_ny_bana.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.45279
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.90960
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-16 11:38:21
Ändrad datum
2023-03-26 10:02:06

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

Nya koordinater. Flyghöjd 300 meter.

TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Hos TS för uppdatering 2018-07-05