Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
RFK Ikaros
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll, <7 kg, 7-25 kg
Fältnamn
RFK Ikaros (Pilängen)
FSF_id
FSF 167
Ma_db_id
SE 5760
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Se nedan “Kommentarer om höjd och säkerhet”
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
bilaga_3_flygregler.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se nedan “Kommentarer om höjd och säkerhet”

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Kontrollzon CTR
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
bilaga_2_avtal_ats_1693-2.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Motivering och säkerhet vid flyghöjd över 120 m GND

RFK Ikaros behöver utökad flyghöjd i samband med tävling och träning i FAI:s tävlingsklasser F3B, F3J och F5J samt likartade segelflyggrenar. Klubben är kanske den främsta i landet i dessa grenar med  medlemmar i världsklass som deltar aktivt i både nationella och internationella sammanhang.

I första hand tillgodoses flygsäkerheten genom klarering från flygledningen för Örebro kontrollzon (avtal finns) och i andra hand genom att en medhjälpare, s.k. spotter, bistår piloten, bevakar luftrummet och beordrar ner modellen om fullskalaflyg närmar sig.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.25849
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.12605
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-01 15:16:23
Ändrad datum
2019-01-27 17:40:34

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28