Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Robertsfors MS
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Bruksfältet
FSF_id
FSF 241
Ma_db_id
SE 5887
Sökt höjdgräns
200 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vi flyger segelflyg med termiksök. Ofta 100-200m höjd. Vid flygning på hög höjd använder vi spotter för att hålla koll på om det mot förmodan skulle dyka upp ett fullskalaflyg.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltregler_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Följer RCFFs/SMFFs gemensamma säkerhetsregler

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan ca 5 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Se karta

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Närmaste flygfält är ca 6mil bort fågelvägen (Umeå). Vid flygning på hög höjd använder vi spotter för att hålla koll på om det mot förmodan skulle dyka upp ett fullskalaflyg.
Ambulanshelikopetr flyger sällan i området då avståndet till Umeå är för kort för att motivera helikoptertransport från närområdet ->vägambulans används oftast.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
64.18516
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
20.82616
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-24 11:50:51
Ändrad datum
2021-06-30 23:20:33

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
200 m
TS beslut
Godkänd2018-11-13