Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Ändring av befintligt godkännande
Modellflygklubb
Sunne Flygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, Flyg över 25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Sunne Holmby
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE-12082
Sökt höjdgräns
600 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Erfoderligt för att kunna bogsera upp storskalasegelmodeller och därmed möjlighet att arrangera träffar för IGG (intressesällskap för storskalaseglare). I klubben och regionen finns flera medlemmar med detta intresse. Då fältet ligger i G-luft och god kontakt finns med övriga på fältet förekommande flygverksamheter bedöms det som rimligt.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
sakerhet_sunne_fk_modellflyg.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Framgår av bifogad fil med lokal info.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Troligen sedan 1950-talet
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Återvinningscentral 150 m väster om fältet, allmän väg söder om fältet, enstaka bostäder ca. 450-500 m öster om fältet, industriområde 500m sydöst om fältet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.8588
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.1117
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2021-09-28 21:29:53
Ändrad datum
2021-10-06 11:34:46

Administrative Info

Hör till ärendenummer

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
TS beslut
Hos TS för samråd